Prof. Univ. Dr. Doina Drăgănescu

Prof. Univ. Dr. Doina Drăgănescu
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ” Carol Davila”din București, România

 

Aderența la tratamentul dermatologic – o problemă rezolvabilă?
Autor: Doina Drăgănescu

Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ” Carol Davila”din București, România

Cuvinte cheie: formulare farmaceutică, medicamente de uz topic

Formularea unui medicament necesită cunoașterea în detaliu a factorilor fizico-chimici, tehnologici și fiziologici care influențează decisiv proprietățile finale ale acestuia. Acești factori se regăsesc în criteriile de calitate : puritatea, staabilitatea, inocuitatea și eficiența care sunt standardizate.
Pentru fiecare formă farmaceutică în parte există obiective specifice care sunt urmărite atunci când se are în vedere obținerea unei noi formule.
Calea cutanată de administrare a medicamentelor are în vedere în principal acțiunea locală a substanțelor active, iar dacă există interes pentru o activitate sistemică, acesta este bazat pe posibilitatea de a evita efectul primului pasaj hepatic sau pe efectul de rezervor de acumulare a substanței active.
Ceea ce au de întâmpinat formulatorii sunt problemele care țin de specificitatea permeabilității pielii, ceea ce face ca unele medicamente să o poată traversa și să aibă efectele terapeutice urmărite, altele să genereze reacții secundare sau chiar toxice. Un drum deloc ușor, urmat de fiecare dată, obligatoriu pentru fiecare produs farmaceutic în parte.

Formulation of topical pharmaceutical products – the essential principles to be as close as possible to get the “Healing product”
Author: Doina Drăgănescu

Faculty of Pharmacy, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Keywords: pharmaceutical formulation, topical pharmaceutical products

The formulation of a drug requires detailed knowledge of the physico-chemical, technological and physiological factors that decisively influence its final properties. These factors are found in the quality criteria: purity, stability, safety and efficiency which are standardized.
For each pharmaceutical form there are specific objectives that are pursued when considering the obtaining of a new formula.
The cutaneous route of administration of the drug is mainly concerned with the local action of the active substances, and if there is interest in systemic activity, it is based on the possibility of avoiding the effect of the first hepatic passage or the reservoir effect of the active substance.
What the formulators have to deal with are the problems related to the specificity of the skin’s permeability, which makes some drugs able to cross it and have the intended therapeutic effects, others to generate side effects or even toxic. Not an easy road, followed every time, mandatory for each pharmaceutical product.

Scurt CV

Doina Drăganescu a absolvit în 1988 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Facultatea de Farmacie și a lucrat ca farmacist stagiar în următorii 2 ani, iar din 1990 când a promovat concursul de asistent universitar lucrează la Disciplina de Fizică farmaceutică și Informatică din facultatea de Farmacie. În prezent, Doina Drăganescu este profesor la același departament, iar de la absolvire a susținut atât activități profesionale, cât și administrative. Din 2016 este decanul Facultății de Farmacie, membru al Consiliului de Administrație al Universității și al Senatului Universității.
Este membră a Colegiului Farmaciștilor din România și a Societății Farmaceutice din România din 1990, a Societății Naționale de Chimie, a Societății Naționale de Istorie a Farmaciei și a altor societăți profesionale din România sau din străinătate. Începând cu 2012, este președintele filialei din București a Societății de Științe Farmaceutice din România și reprezintă România în Comitetul Executiv al Societății Europene de Științe Farmaceutice. În prezent este numită responsabilă pentru activitatea de audit a EUFEPS.
Următoarele domenii pot fi menționate ca domenii de interes profesional: tehnologii medicale și farmaceutice, medicamente homeopate, medicamente radiofarmaceutice, fiind în prezent implicată și în activități profesionale la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (Măgurele) la Centrul de cercetare radiofarmaceutice. Din 2017 este persoană calificată în domeniul producției de medicamente pentru radiofarmaceutice și membru al echipei de cercetare în mai multe proiecte realizate în Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București.
A fost manager al mai multor proiecte dedicate dezvoltării resurselor umane (POSDRU) în domeniul farmaceutic și este implicată în proiecte de dezvoltare instituțională privind etica și integritatea academică în activitatea didactică în universitate.
Este redactor șef adjunct al revistei Farmacist.ro, revistă care a fost lansată în 2004, indexată în EBSCO Academic Search & One Belt,
fiind în acest moment cea mai cunoscută publicaţie independentă dedicată farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie din România, cu un concept editorial adaptat, atât nevoilor specialiştilor în domeniu, cât şi tendinţelor pieţei farmaceutice.

Contactează operatorul PDI 2023

1 + 15 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro