Prof. Dr. Gherman Claudia Diana

Prof. Dr. Claudia Gherman
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Ameliorarea vindecării plăgilor și prevenirea infecțiilor în chirurgia generală și vasculară
Autori: Claudia Gherman, R. Ciocan

Clinica Chirurgie II, Universitatea de Medicină ș Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: infecție plagă, chirurgie, antibiotice

Intervențiile chirurgicale prezintă o serie de riscuri, unul dintre aceste riscuri fiind infecția chirurgicală, apărută de regulă în primele 30 de zile de la operație. Specii variate de microbi pot pătrunde în organism cu ușurință, atunci când pielea, bariera naturală împotriva infecțiilor, este incizată. Deși șansele de a dezvolta o infecție în urma unei intervenții chirurgicale sunt unele relativ mici și doar 1%-3%, din aceste infecții cresc mortalitatea și morbiditatea chirurgicală, totuși, în contextul actual, problema rămâne de maximă importanță.
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor decrie 3 tipuri de infecție chirrurgicală:
-infecții superficiale, localizate strict la nivelul locului inciziei
-infecții profunde, apărute în aria subjacentă inciziei, la nivelul mușchilor și țesuturilor înconjurătoare
-infecții de organe și a spațiilor dintre acestea, care pot apărea în oricare parte a corpului, înafară de piele și mușchi sau alte țesuturi înconjurătoare locului chirurgical.
Toate aceste categorii sunt analizate și tratate în lucrarea de față, alături de consumul de antibiotice, atât de ușor administrat în zilele noastre și care nu face decât să cultive multirezistența germenilor implicați în aceste infecții.

Improving wound healing and preventing infections in general and vascular surgery
Authors: Claudia Gherman, R. Ciocan

Surgery Clinic II, “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca

Keywords: wound infection, surgery, antibiotics

Surgery has a number of risks, one of which is surgical infection, which usually occurs within the first 30 days of surgery. Various species of microbes can enter the body easily when the skin, the natural barrier against infections, is incised. Although the chances of developing an infection following surgery are relatively small and only 1% -3% of these infections increase mortality and surgical morbidity, however, in the current context, the problem remains of paramount importance.
The Center for Disease Prevention and Control describes 3 types of surgical infection:
-superficial infections, located strictly at the incision site
-deep infections, occurring in the area underlying the incision, in the surrounding muscles and tissues
-infections of organs and the spaces between them, which can occur in any part of the body, except the skin and muscles or other tissues in the vicinity of the surgical site.
All these categories are analyzed and treated in this paper, along with the consumption of antibiotics, so easily administered today and which only cultivates the multidrug resistance involved in these infections.

Scurt CV

Chirurg vascular și generalist la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca în anul 1990.
A fost șefa secției Chirurgie II în intervalul 2017-2020, iar în prezent este Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unul dintre cele mai mari spitale din țară.
Din anul 2016 este Președinta Societății Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară, societate cu peste 25 de ani de tradiție în țara noastră, cu 12 manifestări știinţifice organizate, și care continuă să reprezinte o societate științifică de interes general, cu caracter științific și educațional. Pe parcursul activității sale în cadrul societății a fost preocupată de crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toți specialiștii ale căror preocupări au legătura cu angiologia și chirurgia vasculară, în vederea ridicării continue a nivelului lor profesional și științific. Munca sa a avut ca obiective: susținerea acțiunilor de introducere a unor standarde, ghiduri, tehnici noi (cum ar fi cele de abord endovascular), propunerea de noi competențe și specializări din domeniu, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale similare și afilierea la acestea.
În cursul activității sale a devenit: Membru în Comisia Consultativă de Chirurgie Vasculară a Ministerului Sănătăţii, Membru în Comisia de specialitate Chirurgie Vasculară a Colegiului Medicilor România si Reprezentantul Societatii Romane de Chirurgie Vasculara in UEMS Section and Board of Vascular Surgery.

Contactează operatorul PDI 2023

6 + 11 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro