Șef lucr. Dr. Tamaș Camelia

Șef de lucr. Dr. Tamaș Claudia
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România

Topice și pansamente inteligente individualizate – indicații și tehnici de aplicare în tratamentul plăgilor cronice

Autori: Camelia Tamaș, Angela Tecuceanu, Clara Larisa Ibănescu, Cristina Stănescu, Irina Jemnoschi-Hreniuc, Ioana Tamaș, Dan Cristian Moraru, Cătălina Pintilie
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași Departamentul de Chirurgie
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași Departamentul de Științe morfofuncționale
Universitatea de Medicină și Farmacie „Dunarea de Jos” Galați Departamentul de Științe morfofuncționale

Cuvinte cheie: plagă cronică, pansamene individualizate, terapie cu presiune negativă, topice antibacteriene

Introducere: Plăgile cronice reprezintă un segment important din patologia întâlnită în clinicile chirurgicale și medicale iar vindecarea lor este, deseori, incompletă, necesită spitalizare îndelungată, numeroase intervenții chirurgicale și consum mare de resurse.Procesul de vindecare al unei plăgi cronice depinde de factori generali (comorbidități sau dezechilibre metabolice, etc) dar și de caracteristici loco-regionale.
Material și metodă: Am analizat un număr de 64 de cazuri (31 femei) cu plăgi cronice de diverse etiologii (32 arsuri vechi, neglijate terapeutic 5-7 zile postcombustional; 14 plăgi chirurgicale complicate, cu evoluție trenantă; 18 leziuni trofice- ulcere venoase/arteriale, escare de decubit, ulcerații Marjolin postiradiere, ulcerații pe picior diabetic) tratate într-o perioadă de timp de 7 ani. Pentru tratamentul acestor plăgi am aplicat protocoale terapeutice generale și locale.
Tratamentul local a urmat protocoale diferite care să asigure detersia plăgii (42 cazuri), îndepărtarea biofilmului (26 cazuri), stimularea dezvoltării rețelei vasculare și țesutului granular (42 cazuri), protecția antibacteriană (54 cazuri), precum și epitelizarea spontană (46 cazuri).
În toate cazurile analizate am monitorizat gradul de colonizare bacteriană (prin examene bacteriologice seriate ale secrețiilor din plăgi), dar și progresia procesului de dezvoltare al țesutului granular și epiteliului.
Rezultate: Rata zilnică a procesului de vindecare a oscilat între 3.22% din suprafața inițială a plăgii (în cazul arsurilor) și 2.03% din suprafața inițială a plăgii (în cazul plăgilor cronice de altă etiologie).
Concluzii: Am constatat că există corelații importante între viteza de progresie a vindecării și terapia locală aplicată: debridare enzimatică lentă sau prin detersie umedă, terapie cu presiune negativă sau debridare excizională, topice antibacteriene cu sau fără conținut în acid hialuronic. Utilizarea topicelor cu acid hialuronic și a pansamentelor inteligente individualizate pot influiența în mod eficient procesul de vindecare.

Topical and intelligent individualized dressings – indications and protocols for chronic wounds treatment

Authors: Camelia Tamaș, Angela Tecuceanu, Clara Larisa Ibănescu, Cristina Stănescu, Irina Jemnoschi-Hreniuc, Ioana Tamaș, Dan Cristian Moraru, Cătălina Pintilie
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi Department of Surgery
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Department of Morpho-functional Sciences Iasi
“Dunarea de Jos” University of Medicine and Pharmacy Galati Department of Morpho-functional Sciences

Keywords: chronic wound, individualized intelligent dressings, negative pressure wound therapy, topical antibacterial

Introduction: Chronic wounds represent an important segment of the pathology treated in surgical and medical clinics. The chronic wounds healing process is often incomplete and takes long time hospitalization, needs several surgical sessions and may be very expensive.
Matherial and method: We analyzed a number of 64 cases (31 women) with chronic wounds of various etiologies (32 old burns, therapeutically neglected 5-7 days post-combustion ; 14 complicated surgical wounds with long evolution; 18 trophic lesions- venous/arterial ulcers, decubitus bedsores, post-irradiation Marjolin ulceration, diabetic foot ulcers) treated in a period of time of 7 years. For the treatment of these wounds we have applied general and local therapeutic protocols. Local treatment followed different protocols to ensure wound detersion (42 cases), biofilm removal (26 cases), local vascular network faster development and granular tissue growth (42 cases), antibacterial protection (54 cases), as well as spontaneous epithelialization (46 cases).
In all the cases, we monitored the degree of bacterial colonization (through serial bacteriological examinations of wound secretions), the progression of the granular tissue and epithelium development.
Results: The daily rate of the healing process oscillated between values of 3.22% of the initial wound surface (in the case of burns) and 2.03% of the initial wound surface (in the case of chronic wounds of another etiology).
Conclusions: We discovered important correlations between the rate of healing process progression and the applied local therapy: delayed enzymatic debridement or wet detersion, negative pressure wound therapy or excisional debridement, antibacterial topical with or without hyaluronic acid content.
The use of hyaluronic acid topical and individualized intelligent dressings can effectively influence the wound healing, can reduce the number of days of medical care, but also of surgical sessions, as well as the need for general therapy with antibiotics.

Scurt CV

– Medic Primar Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă
– Coordonator activitate didactică cu rezidenții – disciplina de “Chirurgie Plastică și Reconstructivă”, UMF “Grigore T. Popa” Iași
– Coordonator Regional Program Național AP Arsuri
– Coordonator de activitate – disciplina de “Abilități Chirurgicale”, înființată în anul 2013
– Coordonator cursuri și workshop-uri cu studenții în cadrul Congressis

Contactează operatorul PDI 2023

7 + 10 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media