Șef Lucr. Dr. Filip-Ciubotaru Florina-Mihaela

Șef Lucr. Dr. Filip-Ciubotaru Florina-Mihaela
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Corelația semiologiei dermatologice cu bolile interne
Florina Filip-Ciubotaru¹, Gabriela Stoleriu2, Nicuța Manolache3, Carmen Manciuc4, Ana-Maria Holicov¹, Daciana Elena Brănișteanu5
1Disciplina Medicină de Familie Adulți, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
2Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România
3Departamentul Ştiinţe Farmaceutice, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România
4Disciplina Boli infecţioase, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
5Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România

Cuvinte cheie: semiologie tegumentară, afecțiuni interne, tratament holistic.

Modificările cutanate reprezintă un teren de informare diagnostică generos pentru suferințele interne. Nu doar leziunile grosiere ale tegumentului, dar și calitatea acestuia, textura, culoarea, sunt grăitoare pentru afecțiuni interne acute sau cronice. Astfel, regiunile cutanate expuse pot fi sursă de informare chiar din timpul anamnezei. Leziunile oculare și perioculare pot oferi un diagnostic ferm: paloarea sclerei este semnificativă pentru anemie, icterul pentru tulburări în turnoverul hemoglobinei, xantelasma pentru dislipidemii și ateroscleroză. Unele zone pot fi neglijate: pavilionul urechii unde prezenţa semnului Frank poate fi sugestiv pentru prezența unor afecțiuni cardio-vasculare, sau existența de „chiciură” uremică, tofi gutoși și neoplazii la acest nivel. Zona periorală, neglijată (purtarea de măștii), poate prezenta modificări de culoare la nivelul buzelor, cu aspect carminat în ciroză, cianoză în hipoxemii importante, cheilită angulară frecvent asociată cu diabetul zaharat, anemia feriprivă, carențele de vitamine grup B, infecția fungică/ streptococică. Aspectul palmelor poate releva modificări de culoare cu linii hipercrome în maladia Addison, eritroză palmară în ciroză, dar și aspecte rare cum sunt palmele „aquagenice” din fibroza chistică, marasm sau sindrom nefrotic. Palmele și plantele hiperliniare pot fi semnul unei dermatite atopice. Examenul riguros al tegumentului și inventarierea leziunilor cutaneo-mucoase trebuie să fie o prioritate. Tratamentul este adesea unul complex care se adresează bolii interne și leziunilor cutanate și subjacente.

Skin lesions and internal diseases – Our experience in pandemic years
Florina Filip-Ciubotaru¹, Gabriela Stoleriu2, Nicuța Manolache3, Carmen Manciuc4, Ana-Maria Holicov¹, Daciana Elena Brănișteanu5
1Discipline Family Medicine Adults, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
2Department of Clinical Medicine, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University of Galati, Romania
3Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University of Galati, Romania
4Discipline Infectious Diseases, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
5Dermatology, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania

Keywords: skin semiology, internal disorders, holistic treatment.

Skin changes are a generous diagnostic information field for internal suffering. Not only the rough lesions of the skin, but also its quality, texture, color, are telling for acute or chronic diseases. Thus, the exposed skin regions can be a source of information even during the anamnesis. Eye and periocular lesions can provide a firm diagnosis. Pallor sclerosis for anemia, jaundice for hemoglobin turnover disorders, xanthelasma for dyslipidemia and atherosclerosis. But, there are also areas that can be neglected such as the earlobe where the coronary duct can be suggestive of the presence of cardiovascular diseases, or the existence of uremic “frostbite”, gouty tufts and neoplasms at this level. The perioral area, neglected by wearing masks, may show color changes in the lips, with a carmine appearance in cirrhosis, cyanosis in severe hypoxemia, angular cheilitis frequently associated with diabetes, iron deficiency anemia, vitamin B deficiencies, fungal or streptococcal infection . The appearance of the palms may go unnoticed; Here are color changes with hyperchromic lines in Addison’s disease, palmar erythrosis in cirrhosis, but also rare aspects such as “aquagenic” palms from cystic fibrosis, marasmus or nephrotic syndrome. Palms and hyperlinear plants may be a sign of atopic dermatitis. Rigorous examination of the skin and inventory of its lesions must be a priority. The treatment is often a complex one that also addresses the underlying lesions.

Scurt CV

Șef lucrări U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași-Disciplina Medicină de Familie Adulți
Medic primar Medicină Internă
Medic primar Medicina Muncii
Medic specialist Medicină de Familie
Doctor în Științe Medicale
Competență în Ecografie Generală
Membru al Societății de Medici și Naturaliști, Iași
Membru al Societății de Gastroenterologie și Hepatologie, Iași
Autor principal/co-autor 15 cărți cu subiect medical
Lector program Erasmus-Socrates la Universitpțile din Freiburg și Lübeck

Contactează operatorul PDI 2023

1 + 15 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro