Șef Lucr. Dr. Filip-Ciubotaru Florina-Mihaela

Șef lucr. Dr. Filip-Ciubotaru Florina-Mihaela
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Manifestări cutanate și afecțiuni interne – experiența ultimului an
Autori: Florina Filip-Ciubotaru1, Gabriela Stoleriu2, Nicuța Manolache3, Carmen Manciuc4, Ana-Maria Holicov1, Daciana Elena Brănișteanu5

1 Disciplina Medicină de Familie Adulți, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
2 Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
3 Departamentul Ştiinţe Farmaceutice, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
4 Disciplina Boli infecţioase, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
5 Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România

Cuvinte cheie: urticarie, morfee, edem, afecțiuni interne

Marea majoritate a cazurilor care se prezintă la consultații sunt complexe, prin cumulul de afecțiuni pe care îl prezintă, iar abordarea corectă este tratarea lor ca un întreg, și nu ca un aparat sau sistem. Devine obligatorie anamneza și examenul clinic complet al pacientului. Acestea oferă informații importante care pot contura diagnostice clinice pozitive într-o mare majoritate a cazurilor. Există manifestări cutanate uneori patognomonice, alteori sugestive pentru boli sistemice, care apar înainte ca alte organe să fie afectate: faciesuri tipice unor afecțiuni (hipocratic, cu edem Quincke, mixedematos, „blue bloater”, „pink puffer”), tegumente cu colorații speciale (paloare galben ca paiul în anemia Biermer sau neoplazii) sau aspecte particulare cu relevanță diagnostică consistentă precum: eritroza palmară, buzele carminate, aspectul eritemului palmar, “paper money skin”, sunt semne înalt sugestive pentru insuficiența hepatică; aspectul unghiilor este particular în anemii, psoriazis, boli care asociază hipoxemia. Dar sunt și manifestări cutanate intrigante datorită mecanismelor fiziopatologice implicate în geneza leziunilor. Astfel, urticariile, deși cu aspect relativ monoton pot avea mecanisme alergice și non-alergice, iar afecțiunile interne care le induc și/sau întrețin pot rămâne adesea obscure. Similar este și cazul dermatitelor atopice, morfeei, lichenului plan, pruritului sau diferitelor tipuri de edem.

Skin manifestations and internal conditions – the experience of the last year
Authors: Florina Filip-Ciubotaru1, Gabriela Stoleriu2, Nicuța Manolache3, Carmen Manciuc4, Ana-Maria Holicov1, Daciana Elena Brănișteanu5

1 Family Medicine Department, Faculty of Medicine, ‘Grigore T. Popa’ University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
2 Clinical Medical Department, Faculty of Medicine and Pharmacy, ‘Dunarea de Jos’ University of Galati, Romania
3 Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine and Pharmacy, ‘Dunarea de Jos’ University, Galati, Romania
4 Infectious Diseases Department, Faculty of Medicine, ‘Grigore T. Popa’ University of Medicine and Pharmacy, Iasi Romania
5 Dermatology Department, Faculty of Medicine, ‘Grigore T. Popa’ University of Medicine and Pharmacy, Iasi Romania

Keywords: urticaria, morphoea, oedemas, internal diseases

The most of clinical cases presenting to our office are complex, with many health problems that need a proper approach, treating each person as a unit, and not as an organ or system. The anamnesis and complete clinical examination of the patient become mandatory. They provide important information that can lead to the correct positive clinical diagnoses in the large majority of cases. There are skin manifestations that are sometimes pathognomonic, other times suggestive of systemic diseases, that occur before other organs are affected: facies typical of certain conditions (hippocratic, with Quincke edema, myxedematous, “blue bloater”, “pink puffer”), skin discoloration (yellow pallor like straw in Biermer’s anemia or neoplasias) or particular aspects with consistent diagnostic relevance such as: palmar erythrosis, carmine lips, the “paper money skin” appearance of palmar erythema, are highly suggestive signs of liver failure; the appearance of the nails is particular in anemias, psoriasis, diseases that associate hypoxemia. But there are also intriguing skin manifestations due to the pathophysiological mechanisms involved in the genesis of the lesions. Thus, urticaria, although relatively monotonous in appearance, may have allergic and non-allergic mechanisms, and the internal conditions that induce and/or maintain them may often remain obscure. The case of atopic dermatitis, morphea, lichen planus, pruritus or different types of edema is similar.

Scurt CV

Șef lucrări U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași-Disciplina Medicină de Familie Adulți
Medic primar Medicină Internă
Medic primar Medicina Muncii
Medic specialist Medicină de Familie
Doctor în Științe Medicale
Competență în Ecografie Generală
Membru al Societății de Medici și Naturaliști, Iași
Membru al Societății de Gastroenterologie și Hepatologie, Iași
Autor principal/co-autor 15 cărți cu subiect medical
Lector program Erasmus-Socrates la Universitpțile din Freiburg și Lübeck

Contactează operatorul PDI 2023

12 + 2 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media