Şef lucr. Dr. Florea Laura

Şef lucr. Dr. Florea Laura
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

PRURITUL UREMIC – O PROVOCARE PENTRU CLINICIAN
Autori: Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

Cuvinte cheie: prurit uremic, boală cronică de rinichi, terapie
Pruritul uremic sau pruritul asociat bolii cronice de rinichi este un simptom deranjant ce conduce la scăderea calității vieții pacienților dializați. Pacienții pot avea discomfort sporadic sau permanent în timpul zilei și nopții. Pielea este uscată. Obișnuit nu se observă leziuni primare. Datorită scărpinatului excesiv pacienții pot prezenta excoriații cu sau fără impetigo, cruste lineare, papule keratozice, ulcerații, prurigo nodular, lichen simplu, hiperkeratoză foliculară.
Patogenia pruritului uremic rămâne obscură, dar sunt discutate câteva teorii. Ipoteza imună presupune că pruritul uremic este rezultatul inflamației sistemice. Ipoteza opioidă ia în discuție dezechilibrul între expresia agoniștilor mu -receptori (beta-endorfine) și agoniști kappa receptori (dinorfina – A). Alți factori implicați sunt: eliberarea de histamină, sărurile de calciu și magneziu, agenții xenobiotici, toxinele uremice, xerosis, factorii psihologici, dializa inadecvată, hiperparatiroidismul, creșterea produsului fosfo-calcic, creșterea magneziemiei.
Pruritul poate fi extrem de dificil de controlat. Terapia inițială include dializa adecvată, tratamentul optim al hiperparatiroidismului, hiperfosfatemiei și hipermagneziemiei, utilizarea regulată de emoliente și/sau analgezice topice. În cazul pruritului rezistent pacienții pot fi tratați cu antihistaminice orale, iar în caz de lipsă de eficiență după 1-2 săptămâni cu gabapentin sau pregabalin. Fototerapia cu raze ultraviolet B este o opțiune pentru pacienții cu prurit refractor. Alte soluții care au fost luate în discuție sunt cromoglicatul de sodiu, montelukast, sertralina, acizi grași omega 6 și 3, turmericul, agoniștii și antagoniștii specifici opioizi, agenții topici (acid gamma linolenic, cremă cu sericină, endocabinoizi, vitamin D local). Transplantul de rinichi este soluția ideală pentru terapia pruritului uremic.

UREMIC PRURITUS – A CHALLENGE FOR THE CLINICIAN
Authors: Laura Florea, Cristiana-Elena Vlad

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

Keywords: uremic pruritus, CKD, therapy
Uremic pruritus or chronic kidney disease-associated pruritus (CKD-aP) is a bothersome symptom that contributes to low quality of life in dialysis patients. The degree of CKD-aP may range from sporadic discomfort to complete restlessness during day and nighttime.
The skin of affected is dry and scaly. Usually primary skin lesions are not observed. Due to intense scratching activity the patients can present excoriations with and without impetigo, linear crusts, keratotic papules, ulcerations, prurigo nodularis, lichen simplex, follicular kyperkeratosis.
The pathophysiology of uremic pruritus remains obscure even though there are some theories discussed. The immunohypothesis suppose that uremic pruritus is the result of systemic inflammation rather than a local skin disorder. The opioid hypothesis takes into consideration the imbalance in the expression of mu-receptor agonist (beta-endorphin) and kappa receptor agonist (dynorphin – A). A lot of others factors have been involved: histamine release from mast cells, calcium and magnesium salts, xenobiotic agents and uremia toxins, xerosis, psychological factors, inadequate dialysis, hyperparathyroidism, elevated calcium x phosphorus product, elevated serum magnesium.
Pruritus may be extremely difficult to control. The initial therapy includes optimal dialysis, optimal treatment of hyperparathyroidism, hyperphosphatemia and hypermagnesemia, the regular use of emollients and/or topical analgesics. In case of resistant pruritus patients may be treated with an oral antihistamine and, if that is ineffective after a one- to two-week trial, gabapentin or pregabalin. For patients with refractory pruritus ultraviolet B (UVB) phototherapy is a therapeutic option. Other solutions: cromolyn sodium, montelukast, sertraline, omega-6/3 fatty acid, turmeric, specific opioid agonists and antagonists, topical agents (gamma linolenic acid, sericin cream, endocannabinoids, topical vitamin D). Kidney transplantation is definitive therapy for uremic pruritus.

Scurt CV

Este medic primar medicină internă şi nefrologie, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, doctor în ştiinţe medicale şi are competenţă în ecografie generală. Este coordonator al Compartimentului de Medicină Internă, Spital “Dr C I Parhon” și al Centrului de Dializă DMD.
A lucrat ca Chef de Clinique la Universitatea Paris VII Denis Diderot.
A obţinut Attestation de Formation Specialisee de Nephrologie în Franţa (Faculte de Medicine Amiens) şi Formation Investigateurs aux Essais Cliniques (Universite Paris VII Denis Diderot).
Este autor şi coautor a numeroase cărţi, capitole de carte şi articole apărute în reviste naţionale şi internaţionale.
Este membru al Societăţii Române de Nefrologie, Societăţii Române de Medicină Internă şi al Societăţii Europene de Dializă şi Transplant Renal (ERA-EDTA).
Domenii de interes: bolile autoimune, patologia cardio-vasculară în populația generală și în boala cronică de rinichi, nutriția pacientului cu boală cronică renală, hemodializa, dializa peritoneală.
Îşi desfăşoară activitatea în Clinica de Medicină Internă – Nefrologie a Spitalului “Dr. C.I. Parhon” / U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași.

Contactează operatorul PDI 2020

1 + 4 =

Operatorul PDI 2020

 

 

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media