Șef Lucr. Dr. Manolache Nicuța

Șef Lucr. Dr. Manolache Nicuța
Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Ulcere venoase studiu personal
Nicuța Manolache1, Gabriela Stoleriu1, Daciana Elena Brănișteanu2, Florina Mihaela Filip-Ciubotaru2
1Facultatea de Medicină și Farmacie Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T.Popa” Iași

Cuvinte cheie: ulcere venoase, BVC, aspecte clinice

Introducere: În prezenta lucrare sunt redate rezultatele unui studiu personal privind analiza unor aspecte legate de tabloul clinic al ulcerelor venoase, frecvența lor în rândul pacienților cu BVC și în populația generală.
Material şi metodă: Studiul a fost realizat pe un număr de 165 de pacienți cu ulcere venoase, internați în Serviciul de Dermatologie din cadrul Spitalului „Anton Cincu” din Tecuci, fiind parte integrantă a unui studiu mai amplu, care a inclus 545 de pacienți diagnosticați cu BVC dintr-un grup populațional de 1064 de persoane.
Rezultate: Frecvenţa UV la grupul populațional examinat a fost de 15,50% și respectiv 30,2% la bolnavii cu BVC studiați.UV a afectat în mod aproape egal cele două sexe. Cel mai des UV au fost localizate la nivelul gambei (75,16%). 60% din cazuri, aveau în momentul examinării un singur UV. Suprafaţa ulcerelor a variat de la 1 cm2 până la 118 cm2.Ulcerele superficiale şi cele profunde au fost în proporție aproape egală. Formele uşoare de boală le-am găsit într-un procent aproape egal la cele două sexe, în timp ce formele grave de boală au predominat la bărbaţi.
Concluzie: Impactul sever asupra calităţii vieţii prin limitarea sau pierderea capacităţii de muncă, prin interferarea în unele cazuri cu mersul şi anumite activităţi zilnice, face din UV o problemă de sănătate publică.

Personal study venous ulcers
Nicuța Manolache1, Gabriela Stoleriu1, Daciana Elena Brănișteanu2, Florina Mihaela Filip-Ciubotaru2
1Faculty of Medicine and Pharmacy University “Dunărea de Jos” Galati
2”Grigore T. Popa”, University of Medicine and Pharmacy Iasi

Keywords: venous ulcers, BVC, clinical aspects

Introduction: This paper presents the results of a personal study on the analysis of aspects related to the clinical picture of venous ulcers, their frequency among patients with BVC and in the general population.
Material and method: The study was performed on a number of 165 patients with venous ulcers, hospitalized in the Dermatology Service of the “Anton Cincu” Hospital in Tecuci, being an integral part of a larger study, which included 545 patients diagnosed with BVC from a population group of 1064 people.
Results: The frequency of UV in the examined population group was 15.50% and 30.2%, respectively, in patients with BVC studied. UV affected almost equally the two sexes. Most often UV was located in the calf (75.16%). 60% of the cases had a single UV at the time of examination. The surface area of the ulcers ranged from 1 cm2 to 118 cm2. The superficial and deep ulcers were almost equal. We found mild forms of the disease in almost equal percentages in both sexes, while severe forms of the disease predominated in men.
Conclusion: The severe impact on the quality of life by limiting or losing the ability to work, by interfering in some cases with walking and certain daily activities, makes UV a public health problem.

Scurt CV

Locul de muncă
Spitalul „Anton Cincu”, Tecuci
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

Educaţie şi formare
1981–1987 – Facultatea de Medicină Generală, IMF Iaşi
1987–1991 – Stagiatură – Spitalul Judeţean Galaţi
1991–1994 – Rezidenţiat – Clinica „Scarlat Longhin”, Bucureşti
1994 – Obţinerea titlului de medic specialist dermatovenerolog
1998 – Obţinerea gradului de medic primar dermatovenerolog
2007 – Obţinerea titlului de doctor în medicină

Calificare
Medic primar dermatovenerolog
Doctor în medicină
Șef lucrări
Competenţe Homeopatie
Atestat dermato – cosmetologie
Dermatoscopie
Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Română de Dermatologie
Asociația Dermatologilor din Moldova.
Asociația Română de Dermato-Pediatrie
Asociația Română de Imuno-Dermatologie
European Academy of Dermatology and Venerology

Lucrări ştiinţifice elaborate, prezentate şi publicate
Teza de doctorat : „Rolul factorilor favorizanţi în insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare”
Conducător ştiinţific: Prof dr. Dumitru Iustin Diaconu
Articole publicate în reviste de specialitate
Comunicări la conferinţe naţionale, mese rotunde
Participări la cursuri de formare profesională

Contactează operatorul PDI 2021

2 + 10 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media