Șef. lucr. Dr. Pintea Irena

Șef. lucr. Dr. Pintea Irena
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

Manifestări cutanate în imunodeficiența comună variabilă

Autori: Irena Pintea1,2, Carmen Teodora Dobrican1,2, Radu Bălan1, Adriana Muntean1,2, Diana Deleanu1,2,3

1Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Disciplina Imunologie și Alergologie, Cluj-Napoca, România
2Ambulatorul de Alergologie, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Profesor Doctor Octavian Fodor, Cluj-Napoca, România
3Secția Medicină Internă, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Profesor Doctor Octavian Fodor, Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: imunodeficiența comună variabilă, manifestări cutanate, erori înnăscute ale imunității

Lucrarea de față reprezintă o trecere în revistă a imunodeficiențelor predominant anticorpice și abordează ca temă centrală imunodeficiența comună variabilă (CVID), din perspectiva formelor de afectare cutanată prin care aceasta se exprimă clinic.
CVID este o imunodeficiență primară cu expresie variabilă, ceea ce denotă nu doar heterogenitatea tabloului clinic, ci și heterogenitatea anomaliilor imunologice, respectiv afectarea semnificativă a imunității umorale și a producției de anticorpi, alături de alterarea variabilă a numărului/funcției limfocitelor T.
CVID îmbracă în mod clasic fenotipul infecțiilor severe, recurente, însă ultimii ani au permis caracterizarea fenotipului CVID cu complicații neinfecțioase. Acesta din urmă asociază un tipar evolutiv mai sever și o rată de supraviețuire mai redusă. Manifestările cutanate, infecțioase și ne-infecțioase sunt frecvent întâlnite la pacienții cu CVID și pot fi manifestările inaugurale ale acestei imunodeficiențe primare.
Cunoașterea asocierii dintre imunodeficiențele primare și anumite manifestări cutanate este importantă pentru diagnosticul corect și precoce de boală, ca premisă a unei abordări terapeutice eficiente.

Skin manifestations in common variable immunodeficiency

Autori:Irena Pintea1,2, Carmen Teodora Dobrican1,2, Radu Bălan1, Adriana Muntean1,2, Diana Deleanu1,2,3

1Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Immunology and Alergy Discipline, Cluj-Napoca, Romania
2Allergology Ambulatory, Professor Doctor Octavian Fodor Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania
3Internal Medicine Department, Professor Doctor Octavian Fodor Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania

Keywords: common variable immunodeficiency, skin manifestations, inborn errors of immunity

The paper represents a review of predominantly antibody immunodeficiencies and addresses common variable immunodeficiency (CVID) as a central theme, from the perspective of the forms of skin manifestations associated with the disease.
CVID is a primary immunodeficiency with variable expression, which denotes not only the heterogeneity of the clinical picture, but also the heterogeneity of immunological abnormalities, encompassing the significant impairment of humoral immunity and antibody production, along with the variable alteration of the number/function of T lymphocytes.
CVID classically presents as the phenotype of severe, recurrent infections, but recent years have allowed the characterization of the CVID phenotype with non-infectious complications. The latter associates a more severe evolutionary pattern and a lower survival rate. Cutaneous, infectious and non-infectious manifestations are common in patients with CVID and may be the inaugural manifestations of this primary immunodeficiency.
Knowing the association between primary immunodeficiencies and certain skin manifestations is important for the correct and early diagnosis of the disease, as a premise for an effective therapeutic approach.

Scurt CV

Grad didactic:
Șef lucrări

Funcţie:
Medic primar Alergologie si Imunologie Clinica

Loc de muncă:
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie “Profesor Doctor Octavian Fodor”, Cluj-Napoca

Specializări:
Alergologie și Imunologie Clinică

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice:
Membru Societatea Româna de Alergologie și Imunologie Clinică, membru EEACI, membru ESID

Contactează operatorul PDI 2023

8 + 7 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media