Șef Lucr. Dr. Voiculescu Vlad

Șef. Lucr. Dr. Voiculescu Vlad
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

CSIESA: un nou scor pentru evaluarea îmbătrânirii cutanate intrinseci și extrinseci bazat pe microscopie confocală de reflectanță in vivo
Autori: V.M. Voiculescu1,2, A.M. Malciu2, L. Banciu2, E.C. Dobrică2, M. Lupu1,3
1 Catedra de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, România
2 Clinica de Dermatologie Oncologică și Imunologie Clinică, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București, România
3 Departamentul de Dermatologie, Centrul Medical Med-As, București, România

Cuvinte cheie: microscopie confocală de reflectanță; îmbătrânire cutanată; scor confocal

Îmbătrânirea cutanată este un proces fiziologic complex guvernat de factori intrinseci și extrinseci. Creșterea speranței de viață a transformat îmbătrânirea cutanată într-un subiect de interes pentru populația generală. Examenul clinic nu descrie pe deplin acest proces. Deși datele histologice sunt limitate, modificările microscopice care apar în procesul de îmbătrânire al pielii pot fi acum observate și cuantificate direct prin tehnici non-invazive, cum ar fi microscopia confocală de reflectanță in vivo (MCR). Am conceput un studiu prospectiv observațional cu scopul de a dezvolta un scor confocal ușor de utilizat pentru cuantificarea semnelor îmbătrânirii cutanate (CSIESA). Datele au fost colectate la „Centrul Medical Panduri” din București, în perioada 07-28.03.2022. Datorită naturii pivotale a studiului, am decis să înscriem 30 de subiecți. Lotul a fost împărțit în 5 grupe de vârstă: <35; 36–45; 46–55; 56–65 și >65 de ani. Semnele clinice au fost cuantificate folosind scorul „SCINEXA”. Au fost evaluate variabilele confocale cunoscute ale îmbătrânirii cutanate. Am calculat trei scoruri semi-cantitative diferite: scorul dezorganizării epidermice (EDS), scorul hiperplaziei epidermice (EHS) și scorul dermal (DS). EDS a arătat o tendință stabilă până la vârsta de 65 de ani și o creștere dramatică la subiecții >65 ani. EHS a fost caracterizat de o tendință ascendentă de la subiecții mai tineri la cei de vârstă mijlocie. DS a crescut liniar cu vârsta, cu o proporție diferită a tipurilor de colagen. Scorul confocal CSIESA s-a corelat bine cu scorul clinic SCINEXA. MCR este o tehnică non-invazivă aplicabilă pentru cuantificarea microscopică a semnelor de îmbătrânire cutanată.

The CSIESA: A novel score for the assessment of intrinsic and extrinsic skin aging based on reflectance confocal microscopy imaging
Authora: V.M. Voiculescu1,2, A.M. Malciu2, L. Banciu2, E.C. Dobrică2, M. Lupu1,3
1Department of Dermatology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania
2Clinic of Oncological Dermatology and Clinical Immunology, Elias University Emergency Hospital, Bucharest, Romania
3Department of Dermatology, Med-As Medical Center, Bucharest, Romania

Keywords: reflectance confocal microscopy, cheilitis, lichen, erythroplasia, psoriasis

Skin ageing is an intricate physiologic process that is governed by intrinsic (chronoageing) and extrinsic factors. Increasing life expectancy have turned skin aging into a topic of growing concern for the general population. Clinical examination of the skin does not fully describe the skin ageing process. Although histological data is limited, the microscopic changes occurring during skin ageing can now be directly observed and quantified through non-invasive techniques, such as in vivo reflectance confocal microscopy (RCM). An observational prospective study was designed with the aim of developing an easy to use confocal score to quantify skin ageing related signs (“CSIESA”). Data were collected at “Centrul Medical Panduri” Clinic in Bucharest between 07- 28.03.2022. Due to the pivotal nature of the study, we decided to empirically enroll 30 subjects. The study population was split into 5 age groups: <35; 36–45; 46–55; 56–65 and >65 years old. Clinical signs were quantified using the “SCINEXA” score. Known confocal variables of skin ageing were evaluated. Three different semi-quantitative scores were calculated: epidermal disarrangement score (EDS), epidermal hyperplasia score (EHS), and dermal score (DS). The EDS showed a stable trend up to the age of 65 and a dramatic increase in older subjects. EHS was characterized by an ascending trend from younger subjects to middle aged ones. The DS was progressive with age with a different proportion of distinct collagen type. The confocal “CSIESA” score correlated well with the SCINEXA score. RCM is a powerful, non-invasive technique for microscopically quantifying the ageing signs.

Scurt CV

Experiența Personală:
2018-prezent – Șef de lucrări – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Educaţie şi formare:
2013 – prezent – Medic primar dermato-venerolog – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias”, Bucureşti
2014 – prezent – Doctor in stiinte medicale – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Membru în organizaţii profesionale:
• 2015 – prezent: membru al Consiliului director al SRD (Romanian Society of Dermatology)
• 2013 – prezent: membru al European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) Alumi Club
• 2011 – prezent: membru al International Dermoscopy Society (IDS)
• 2010 – prezent: membru al EADV (European Academy of Dermatology and Venerology)
• 2008 – prezent: membru al Societăţii Romane de Dermatologie
• 2008 – prezent: membru în Colegiul Medicilor din Bucureşti

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate:
• 2008 – prezent: am publicat 21 articole ISI in extenso, 32 de articole IDB (international data-base indexed) in extenso si peste 40 de articole in resumat (prezentate ca postre sau comunicari oreale la diferite manifestari stiintifice nationale sau internationale)
• 2016 – prezent: speaker invitat la peste 10 manifestari nationale de Dermatologie
• 2008 – prezent: am participat la peste 18 manifestari stiintifice internationale si peste 20 de manifestari stiintifice nationale (din domeniul meu de activitate)

Contactează operatorul PDI 2023

1 + 5 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro