Conf. Dr. Cristina Preda

Conf. Dr. Cristina Preda
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Hirsutismul și acneea la femeia aflată la menopauză. Cum diagnosticăm și cum tratăm?
Cristina Preda, Letiția Leuștean, Maria Christina Ungureanu, Ștefana Bîlha, Laura Teodoriu, Al. Florescu

Universitatea de Medicină și Farmacie « Grigore T. Popa », Iași, Romania
Disciplina de Endocrinologie

Cuvinte cheie: Tiroidita autoimună, lupus, poliendocrinopatie autoimună

Introducere. Asocierea dintre lupusul eritematos (LE) și alte boli autoimmune cum ar fi: sindromul anti-fosfolipidic, sindromul Sjogren sau tiroidita autoimună a fost descrisă în literatură. Totuși, sunt extrem de puține date referitor la multitudinea de afecțiuni autoimmune care pot complica lupusul. Deasemenea, asocierea tiroiditei autoimune cu alte boli autoimune endocrine se regăsește în cadrul poliendocrinopatiei multiple de tip III. Pacienți și metodă. Prezentare de caz și punere la punct a literaturii. Rezultate. Prezentăm cazul unei tinere de 20 de ani cu febră, cefalee, grețuri, mărirea de volum a tiroidei și eritem polimorf la nivelul feței și brațelor. Ultrasonografia tiroidiană, titrul anticorpilor anti-tiroidieni și valoarea TSH și fT4 relevă o tiroidită autoimună cu hipotiroidie severă. Examenul dermatologic coroborat cu titrurile crescute de anticorpi anti nucleari (ANA) și aDNAds stabilește diagnosticul de lupus eritematos. În aceste condiții tratamentul concomitent cu Levotiroxină și Medrol a fost inițiat. Rezultate. Tratamentul substitutiv cu hormoni tiroidieni a normalizat valorile TSH și fT4 după 6 săptămâni iar corticoterapia a dus la ameliorarea leziunilor cutanate. Concluzii. Poliendocrinopatiile multiple reprezintă un grup heterogen de afecțiuni rare, definit prin co-existența a cel puțin două afecțiuni autoimmune endocrine. În prezent sunt descries câteva tipuri. Cele de tip III reprezintă co-existența tiroiditei autoimmune cu o altă afecțiune autoimună fie ea endocrină sau nu. Cazul nostru întrunește condițiile de ploiendocrinopatie autoimună de tip III dar nu putem exclude cu certitudine și o simplă concomitență.

Autoimmune thyroiditis and lupus erythematosus : simple association or autoimmune polyendocrine syndrome?
Cristina Preda, Letitia Leustean, Maria Christina Ungureanu, Stefana Bilha, Laura Teodoriu, Al. Florescu

University of Medicine and Pharmacy « Grigore T. Popa », Iasi, Romania
Department of Endocrinology

Keywords: Autoimmune thyroiditis, lupus erythematosus, autoimmune polyendocrine syndromee

Introduction. The association between systemic lupus erythematosus (SLE) and other
autoimmune diseases such as antiphospholipid syndrome, Sjogren’s syndrome or autoimmune thyroiditis have been described. However, there is a paucity of studies looking comprehensively at the wider range of other autoimmune disorders that complicate lupus. Furthermore, autoimmune thyroiditis in association with other autoimmune diseases is known as type 3 polyendocrine autoimmune syndrome (PAS). Patient and Method. Case report with a review of the literature. Results. We present the case of a 20 years old female with concomitant fever, headache, nausea, swelling of thyroid gland and polymorphic erythema on arms and face. The thyroid ultrasound, the titer of anti-thyroid antibodies and level of TSH and fT4 revealed an autoimmune thyroiditis with severe hypothyroidism. The dermatological examination and the elevated titers of antinuclear (ANA) and anti-double stranded DNA antibodies (aDNAds) established the diagnosis of lupus erythematosus. The concomitant treatment with levothyroxine and medrol was started. Results. The substitutive treatment with thyroid hormones normalized the level of TSH and fT4 in six weeks also the corticotherapy improved the skin lesions. Conclusions. PAS represent a heterogeneous group of rare conditions, defined by the coexistence of at least two endocrine autoimmune disorders. Currently several types are described. PAS type III is defined as the coexistence of autoimmune thyroid disorder with other endocrine or non-endocrine autoimmune condition. Our case meets the criteria for PAS type III but we can’t rule out a mere coincidence.

Scurt CV

Dr. Cristina Preda is currently Professor of Endocrinology, Head of the Department of Endocrinology of the University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” and Head of the Endocrinology Clinic of the University Hospital “St. Spiridon”, Iasi, Romania. She received her medical degree and her PhD from “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy. Her research interest covers area as: PCOS, thyroid pathology, GH disorders. Author and co-author of 22 books and 60 articles in national and international peer-reviewed journals. She is member of the Board of Romanian Society of Endocrinology since 2014 and Vice-President since 2017.

Contactează operatorul PDI 2023

7 + 11 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro