Conf. Dr. Cristodor Patricia

Conf. Dr. Cristodor Patricia
Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara

Surpriză etiologică si tratament neobișnuit într-un caz de prurigo rebel
Autori: Patricia Cristodor, VT Popa, Claudia Mikșa, I. Hâncu, Iasmina Hancu

U.M.F. “Victor Babeș” Timișoara, Romania

Cuvinte cheie: Prurigo cronic, EBV, CMV, Ivermectină

Prurigo-ul cronic reprezintă o afecțiune invalidantă prin atrocitatea și durata pruritului, căreia nu întotdeauna i se poate găsi tratamentul adecvat.
Pacientul SI, de 68 ani a fost internat în repetate rânduri în Clinica Dermatologică Timișoara pentru un prurigo rebel, debutat în urmă cu 7 ani. Investigațiile paraclinice uzuale și consulturile efectuate s-au soldat cu date normale, cu excepția unei hemoragii oculte în scaun, la ultima internare, pentru care colonoscopia a relevat prezenta unui polip. Tratamentele cu complexitate crescândă (antihistaminice H1, H2, antileucotriene, corticosteroizi) au rămas fără efect, pruritul devenind atât de devastator incât a dus la o tentativă de suicid. Am extins investigațiile cu efectuarea anticorpilor anti virus Epstein-Barr (EBV) și citomegalic (CMV) cu obținerea unor rezultate pozitive, mai ales la EBV. Am instituit tratament cu Ivermectină 0,02 mg/kg, urmat, spre surprinderea noastră, de remiterea dramatică, aproape totală, a simptomelor, în decursul aceleiași nopți.
In concluzie, investigarea EBV și CMV trebuie avută în vedere în prurigourile cronice recalcitrante, iar, în caz de pozitivitate, Ivermectina poate fi o opțiune terapeutică eficientă.

Etiological surprise and unusual treatament in a case of rebellious prurigo
Authors: Patricia Cristodor, VT Popa, Claudia Mikșa, I. Hâncu, Iasmina Hancu

U.M.Ph. “Victor Babeș” Timisoara, Romania

Keywords: Chronic prurigo, EBV, CMV, Ivermectin

Chronic prurigo is a disabling disease by the atrocity and duration of the pruritus and a suitable treatment is not always possible.
Pacient SI, aged 68 was repeatedly admitted in Timișoara Dermatological Clinic for a rebellious prurigo, which started 7 years ago. The complex investigations we did revealed normal data, except for an occult stool hemorrhage (the colonoscopy revealed a colonic polyp) .Treatament of increasing complexity (antihistamins H1, H2, antileucotriens, corticosteroids) remained ineffective and pruritus became so devastating that it lead to a suicidal attempt. We extended the tests and performed Epstein-Barr (EBV) and cytomegalic (CMV) virus antibodies with positive results, especially for EBV. We started Ivermectină 0,02 mg/kg, which led, to our surprise, to a dramatic, almost complete, improvement of the symptoms during the very following night.
In conclusion, investigation of EBV and CMV should be considered in chronic reluctant prurigos and, if positive, Ivermectin may be an efficient terapeutic option.

Tratament personal al „Urechilor de caine” in chirurgia dermatologica
Autori: Patricia Cristodor, I. Hâncu, V. T. Popa , L. Ilinca, Iasmina Hâncu

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Victor Babeș” Timișoara

Cuvinte cheie: Urechi de câine, triuncghiuri Burrow, răcușor, sutura aplatizantă

„Urechile de câine” sunt eminențe mamilonate care se formează în extremitățile exciziilor fusiforme în care raportul lungime/lățime e sub 2,5:1 sau în zona de origine a lambourilor de rotație. De regulă, acest defect estetic se remediază printr-o mică excizie triunghiulară suplimentară angulată față de linia de incizie inițială – așa numitele “triunghiuri Burow”. Prima tehnică propusă vizează folosirea unui răcușor pentru a poziționa excizia triunghiului Burow în axul inciziei inițiale, cu beneficiul obținerii unei cicatrici mai estetice (liniară in loc de angulată). A doua tehnică vizează aplatizarea urechilor de câine printr-o metodă personală de sutură, care va fi demonstrată în detaliu pe documentația fotografică.

Personal treatment for “Dog ears”

Authors: Patricia Cristodor, I. Hâncu, V. T. Popa , L. Ilinca, Iasmina Hâncu

Timișoara University of Medicine and Pharmacy „ Victor Babeș”

“Dog ears” are mamilated elevations which form in the extremities of fusiform excisions when their length/width ratio is less than 2,5:1 or at the origin of rotation flaps. As a rule, this estetic defect is fixed by a suplimentary small triangular excision, angulated to the initial incision – the so-called “Burow triangles”. The first technique we propose uses a towel clip in order to set the excision line of the Burow triangle in the same axis as the initial excision line, with the benefit of a more estetic final scar (linear instead of angulated). The second technique aims at flattening the dog ears by a personal suture technique which will be thoroughly demonstrated by the photographic documentation.

Ecografia cutanată de înaltă frecvență: o incursiune non-invazivă în profunzimile pielii
Autori: Patricia Cristodor, Valentin-Tudor Popa

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Victor Babeș” Timișoara

Ecografia este un domeniu promițător și dinamic în foarte multe specialități clinice. Aspectele tehnologice al ecografiei devin din ce în ce mai performante și accesibile. Popularizarea sondelor liniare de înaltă frecvență accesibile ca preț (peste 15 Mhz) a dus la un interes reînnoit în domeniul ecografiei dermatologice. Ecografia dermatologică de înaltă frecvență, prescurtată HFUS în literatura internațională (high frequency skin ultrasound) ne dă acces la o lume nevăzută în cadrul consultației dermatologice, o lume în care putem explora atât parametrii morfologici ai profunzimii pielii, dar și parametrii funcționali cutanați (circulație, elasticitate). Pe parcursul cursului postuniversitar de ecografie dermatologică din cadrul Primăverii Dermatologice Ieșene vă veți familiariza cu noțiunile de bază ale morfologiei cutanate ecografice și patologiile principale care pot fi evaluate cu ajutorul acestor tehnici (patologie tumorală, ganglioni limfatici, obiecte străine implantate în piele, calcificări ectopice). De asemenea, vă vom prezenta rezultatele cercetării științifice realizate cu ajutorul ecografiei cutanate, cu accent pe articolele românești care au fost publicate în domeniu. Pe lângă aspectele teoretice, în partea practică a cursului vă veți familiariza cu aparatura necesară prin sesiuni „hands-on” desfășurate în grupuri mici.
Sperăm să vă demonstrăm utilitatea ecografiei pentru dermatologi și naturalețea cu care aceasta poate fi integrata în judecata clinică. Ne dorim să creștem interesul pentru aceasta tehnică și să pregătim un viitor în care dermatologii să utilizeze cu încredere ecografia în practica lor curentă.

High frequency skin ultrasound: a non-invasive exploration of the skin depths

Authors: Patricia Cristodor, Valentin-Tudor Popa

Timișoara University of Medicine and Pharmacy „ Victor Babeș”

Ultrasound is a dynamic and promising area in many clinical specialties. The technical and financial obstacles for the widespread use of ultrasound are being overcome, and ultrasound is progressing towards becoming the” stethoscope of the future”. In Dermatology, linear high frequency probe ultrasound allows us to evaluate the skin layers both morphologically and functionally This provides us with an “in vivo” biopsy of the tissue and allows us to evaluate blood flow and tissue elasticity. During our skin ultrasound course, the participants will be familiarized with the ultrasonographic aspects of normal and pathological skin. The main groups of diseases in which ultrasound can be useful will be discussed (tumors, evaluation of lymph nodes, foreign objects in the skin, ectopic skin calcifications). We will also review notable publications and present recent state-of-the-art advancements made by Romanian researchers in this field. Participants will also have the opportunity for small hands-on group sessions with ultrasound equipment.
We hope to demonstrate the utility of ultrasound, as well as its ease of adoption within a clinical setting for Dermatologists. We also wish to raise awareness of this technique and to lay the foundation for a future in which dermatologists confidently use ultrasound in their daily practice.

Scurt CV

Experiență profesională:
2008-prezent
Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, Piaţa E. Murgu 2, Timişoara

Educaţie şi formare:

Martie 2018
– Specialist course EADV– Intermediate advanced surgery (Modena)
Iunie 2017
– Specialist course EADV Surgery of the nails (Atena)

Septembrie 2010-iunie 2011
Formator in dermatocosmetologie:
Peelingurile chimice
Microdermabraziunea
Utilizarea toxinei botulinice
Utilizarea substanțelor filler în scopul refacerii volumelor faciale
Utilizarea surselor de lumină inteligentă (lasere, terapie fotodinamică, terapia cu LED-uri)
Tratamentul dermatocosmetic al diferitelor afecțiuni dermatologice (acnee, rozacee, melasmă, leziuni
vasculare, pigmentare, premaligne, maligne sau benigne, cicatrice, hipertricoză, leziuni induse viral,
hiperhidroză, fotoîmbătrânirea)
Spitalul Clinic Colentina – Cursul de formare de formatori in domeniul dermato-cosmetologiei, in cadrul
Proiectului de Training International pentru medici romani

Octombrie 2006-august 2007:
10 module ce acoperă întregul domeniu al dermatoscopiei.
Examinare finală cuprinzând:
Diploma_Examination_Part_1 (theory) 60 questions – theory
Diploma_Examination_Part_2 (cases) 60 questions – cases 1- 60
Diploma_Examination_Part_3 (cases) 60 questions – cases 61 – 120
Diploma_Examination_Part_4 Case presentations 1 – 20
Medical University of Graz, Department of Dermatology (Austria)

Contactează operatorul PDI 2023

5 + 15 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro