Conf. Dr. Popescu Cătălin

Conf. Dr. Popescu Cătălin
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București

Simpozion Eli Lilly: Taltz în psoriasis: care sunt acele întrebări pe care ați vrut să le adresați dar nu ați facut-o niciodată? 

Psoriazisul este o afecțiune complexă, care nu se limitează la nivelul pielii și pentru tratamentul căreia, în ultimii ani, au fost dezvoltate numeroase terapii biologice cu eficacitate înaltă și profil de siguranță favorabil, care au permis îmbunătățirea standardelor de îngrijire a pacienților cu psoriazis.
Există însă multe întrebări care vin, pe de o parte, odată cu numărul în creștere al opțiunilor terapeutice disponibile și, pe de altă parte, cu accesul pacienților la o bază tot mai mare de informații.
Ce este mai important pentru un pacient cu psoriazis? Cum aleg din multitudinea de clase terapeutice? Cum aleg între două opțiuni ale aceleiași clase? Cum interpretez multitudinea de date de eficacitate și siguranță? Ce contează cel mai mult atunci când trebuie să aleg un tratament? Cum știu că am ales tratamentul potrivit?
Cei doi lectori vor dezbate pe seama tuturor acestor întrebări și nu numai.

PP-IX-RO-0913, iunie 2021
Material destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

Simpozion Eli Lilly: Taltz in psoriasis: what are the questions you always wanted to ask but never did?

Psoriasis is a complex condition that is not limited to the skin and for the treatment of which, in recent years, many biological therapies have been developed, offering high efficacy and a favorable safety profile and therefore improving the standards of care for patients with psoriasis.
However, there are many questions that come to mind, on the one hand, with the growing number of available therapeutic options and, on the other hand, with patients’ access to a growing base of information.
What is more important for a patient with psoriasis? How do I choose from so many therapeutic classes? How do I choose between two options of the same class? How do I interpret the multitude of efficacy and safety data? What matters most when I have to choose a treatment? How do I know I choose the right treatment?
The speakers will have a debate around all these questions and more.

PP-IX-RO-0913, June 2021
This material is intented for the use of Health Care Professionals only.

Contactează operatorul PDI 2021

9 + 9 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media