Conf. Univ. Dr. Docea Anca

Conf. Univ. Dr. Anca Oana Docea
Departamentul de toxicologie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Craiova, România

Parabenii – prieteni sau dușman în dermatologie?

Autor: Anca Oana Docea
Departamentul de toxicologie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Craiova, România

Parabenii sunt esteri alchilici ai acidului p-hidroxibenzoic care sunt utilizați ca conservanți în multe produse de îngrijire personală, produse farmaceutice și alimente datorită activității microbiene ridicate și lipofilității. În ultimii ani, numeroase studii in vivo și in vitro au demonstrat potențialul estrogenic al acestor compuși și importanța lor în apariția cancerului de sân. Alte studii au legat expunerea la parabeni de activitatea antiandrogenă care afectează negativ producția de testosteron și fertilitatea. Înțelegerea mecanismului prin care parabenii pot acționa ca substanțe chimice care perturbă sistemul endocrin la oameni este foarte importantă pentru a minimiza riscul pe care aceste substanțe chimice îl pot avea, deoarece pot contribui la o varietate de patologii, de la obezitate și diabet de tip 2 până la afectarea functiei de reproducere, probleme de neurodezvoltare și cancere. Până în prezent, autoritățile de reglementare au ajuns la concluzia că aceste substanțe chimice sunt considerate sigure pentru utilizare în produse cosmetice și farmaceutice în intervalul de doze recomandate. Având în vedere toate controversele pro și contra din jurul acestor substanțe, ar trebui să se acorde mai multă atenție utilizării lor în produsele destinate unor grupuri speciale, cum ar fi nou-născuții și femeile însărcinate.

Parabens – friends or foe in dermatology?

Author: Anca Oana Docea
Department of Toxicology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Craiova, Romania

Parabens are alkyl esters of p-hydroxybenzoic acid that are used as preservatives in many personal care products, pharmaceuticals, and foods due to their high microbial activity and lipophilicity. In recent years, numerous in vivo and in vitro studies have demonstrated the estrogenic potential of these compounds and their importance in the occurrence of breast cancer. Other studies linked paraben exposure to antiandrogenic activity that negatively affects testosterone production and fertility. Understanding the mechanism by which parabens can act as endocrine-disrupting chemicals in humans is very important to minimize the risk these chemicals can pose to humans, as they can contribute to a variety of health disorders, from obesity and type 2 diabetes to reproductive and neurodevelopmental problems and reproductive cancer. To date, regulators have concluded that these chemicals are considered safe for use in cosmetics and pharmaceuticals within the recommended dose range. Given all the pros and con controversies surrounding these chemicals, more attention should be paid to their use in products intended for special groups such as newborns and pregnant women.

Scurt CV

Dr. Anca Oana Docea este o farmacistă specializată în Farmacologie Clinică și deține un masterat în Farmacologie și Toxicologie. Din ianuarie 2018, deține titlul de ERT (European Chemical Agency). Este reprezentanta României în Comitetul pentru Evaluarea Riscurilor Chimicale de la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). Teza sa de doctorat a fost realizată pe tema „Implicațiile patogenice ale factorilor de creștere EGF și TGF, precum și ale receptorilor lor, în cazul carcinomelor gastrice”. Dr. Docea s-a specializat în teste de toxicologie animală in vivo, teste neurocomportamentale, analize biochimice și imunohistochimice. În ultimii ani, cercetarea sa s-a axat pe nanotoxicologie și evaluarea siguranței de transportatori nanometrici amfifilici din poli-N-vinil-2-pirolidonă și studii de toxicitate de lungă durată la doze scăzute, simulând expunerea la viața reală. De asemenea, s-a specializat în toxicologie clinică la Departamentul de Toxicologie al Facultății de Medicină din cadrul Universității Aristotel din Salonic, metode de analiză a seturilor de date de transcriptom folosind metode informatice la King’s College London, Facultatea de Științe și Medicină, Departamentul de Genetică Medicală și Moleculară, precum și în noi modele de evaluare a neurotoxicității xenobioticelor la Departamentul de Farmacologie Moleculară de la Albert Einstein College of Medicine, din New York, SUA. În prezent, este conferențiar universitar habilitat în Departamentul de Toxicologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Farmacie. A publicat peste 100 de articole indexate în jurnalele Web of Science și are un indice h de 42 (Clarivate Analytics). În ultimii ani, Dr. Docea a câștigat peste 50 de premii de la UEFISCDI (Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation) pentru articolele publicate, iar în 2022 a primit Premiul de Excelență pentru Cercetare Farmaceutică din partea Colegiului Farmaciștilor din România. A condus trei proiecte de cercetare și cinci proiecte de mobilitate în cercetare finanțate de UEFISCDI.

Contactează operatorul PDI 2024

4 + 5 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media