Dr. Andreea – Lorena Tucaliuc

Dr. Andreea – Lorena Tucaliuc
Departamentul de Dermatologie, Spitalul CF Iași

Poate fi aceasta o reacție post vaccin? Care este opinia dumneavoastră?

Autori: Andreea-Lorena Tucaliuc, Ștefana Maria Capșa, Alina Elena Spînu, Andreea Corina Drăgoi, Diana Ștefania Dîrzu, Anastasia Vicovan, Roxana Bilibău, Isabela Alexandra Fartușnic, Cătălina Cojocaru, Mihaela Paula Toader, C. Ganțațuc, Daciana-Elena Brănișteanu

Spitalul Clinic CF Iași, România

Cuvinte cheie: exantem morbiliform, vaccin, SARS CoV-2

Pandemia este încă în curs, iar apariția unor noi tulpini virale, posibil mai contagioase, responsabile de forme mai severe de boală, constituie o preocupare constantă. Vaccinurile au oprit din evoluție, însă reacțiile post-vaccinale sunt încă în curs de identificare și raportare.
Prezentăm cazul unui pacient cu antecedente personale patologice de urticarie cronică recurentă, care s-a internat în Clinica Dermatologică pentru apariția unei erupții cutanate polimorfe diseminate, leziuni morbiliforme papuloase roșii-violacei, plăci eritemato-veziculoase, dispuse pe trunchi, membre și leziuni purpurice morbiliforme pe gambe. Erupția a debutat la 13 zile după prima doză de vaccin Pfizer. Reacțiile adverse cutanate raportate de Pfizer pentru Comirnaty au fost: reacții la locul de injectare, reacții de hipersensibilitate: rash, prurit, urticarie, angioedem, eritem și prurit la locul de injectare. Reacțiile postvaccinale raportate pentru vaccinurile de tip mARN au fost: Cele mai frecvente – urticaria, reacția locală la locul injectării, erupția cutanată morbilliformă, cu debut între 1-7 zile post-vaccin. Reacții post-vaccinale mai puțin frecvente: edem la locul de injectare a fillerelor, leziuni pernio-chilblein-like, zona zoster, herpes simplex, reacții pitiriazis rozat-like.
Pe măsură ce vom administra acest medicament la populația largă, vom descoperi mai multe efecte adverse, precoce, dar mai ales tardive. Acest lucru nu ar trebui să ne sperie, ci să ne facă mai vigilenți în a detecta și a trata cât mai precoce populația susceptibilă.

Can this be a post vaccine reaction? What is your opinion?

Authors: Andreea-Lorena Tucaliuc, Ștefana Maria Capșa, Alina Elena Spînu, Andreea Corina Drăgoi, Diana Ștefania Dîrzu, Anastasia Vicovan, Roxana Bilibău, Isabela Alexandra Fartușnic, Cătălina Cojocaru, Mihaela Paula Toader, C. Ganțațuc, Daciana-Elena Brănișteanu

“Railway Clinical Hospital”, Iasi, Romania

Keywords: morbilliform rash, vaccine, SARS CoV-2

The pandemic is still ongoing, and the emergence of new viral strains, possibly more contagious, responsible for more severe forms of the disease, is a constant concern. Vaccines have stopped the disease from evolving, but post-vaccination reactions are still being identified and reported.
We present the case of a patient with a personal pathological history of recurrent chronic urticaria, who was admitted to the Dermatological Clinic for the appearance of a disseminated polymorphic rash, red-purple papular morbiliform lesions, erythematous-vesicular plaques, arranged on the trunk, limbs and purplish purple lesions. The rash began 13 days after the first dose of Pfizer vaccine. The skin side effects reported by Pfizer for Comirnaty were: injection site reactions, hypersensitivity reactions: rash, pruritus, urticaria, angioedema, erythema and injection site pruritus. The reported post-vaccine reactions for mRNA-type vaccines were: The most common- urticaria, local injection site reaction, measles rash, with onset between 1-7 days post-vaccine. Uncommon post-vaccination reactions: edema at the injection site, pernio-chilblein-like lesions, shingles, herpes simplex, pink-like pityriasis reactions. As we administer this drug to the general population, we will discover more side effects, early, but especially late. This should not scare us, but make us more vigilant in detecting and treating the susceptible population as early as possible.

 

Contactează operatorul PDI 2024

2 + 4 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media