Dr. Bădulici Sonia

Dr. Bădulici Sonia
 Institutul Dermato-Estetic Dr. Irinel Nedelcu, București
Alfa Medical Services, București, București

Dermatoze profesionale: etiologie, forme clinice, diagnostic, profilaxie
Autor: Sonia-Cornelia Bădulici

Cuvinte cheie: iritație, causticitate, dermatite de contact alergice profesionale, teste epicutanate

Introducere Dermatologia profesională este o specialitate interdisciplinară, care nu poate fi disociată nici de Medicina muncii, nici de Dermato-alergologia de contact. Material și metodă Trecerea in revistă a datelor din literatură, dar și a experienței personale, referitoare la dermatozele prin agenți fizici (cu accent pe termenii «iritație» și «causticitate»), dermatozele consecutive contactului tegumentar cu produse chimice (insistând asupra reacțiior alergice de contact), testarea epicutanată și rolul său în diagnosticul diferențial dintre formele clinice menționate mai sus, măsurile de protecție individuală. Rezultate Iritația cutanată regrupează toate leziunile neimunologice suferite de tegument la contactul cu diverși agenți fizico-chimici, causticitatea desemnând o iritație majoră, ce evoluează spre leziuni ireversibile ale tegumentului; dermatita de contact alergică profesională, apărută ca urmare a contactului cu o substanță la care subiectul a fost în prealabil sensibilizat, poate fi diferențiată de cea iritativă în funcție de circumstanțele de apariție, simptomele clinice subiective și obiective, limitele leziunilor, prezența sau absența erupțiilor la distanță, histopatologia leziunilor cutanate, rezultatele testelor epicutanate; un program strategic de prevenire cutanată individuală a mâinilor (creme, geluri și mânuși de protecție, produse de curățire a pielii, creme de îngrijire post activitate profesională, «reparatorii») se impune. Concluzii Interesul vizitei locului de muncă și al analizei diferitelor gesturi profesionale este capital; exigențele referitoare la igiena cutanată sunt de asemenea importante; în dermatitele de contact, orice tratament simptomatic este sortit eșecului dacă măsurile de evicțiune nu sunt luate. În caz de evicțiune ipotetică, măsurile de prevenție individuală și colectivă își au întreaga lor importanță.

Occupational dermatosis: etiology, clinical forms, diagnosis, prevention
Author: Sonia-Cornelia Bădulici

Keywords: irritation, causticity, allergic contact dermatitis, epicutaneous tests

Introduction Occupational dermatology is an interdisciplinary specialty that cannot be dissociated from either occupational medicine or contact dermato-allergology. Material and method Review of data from the literature, but also from personal experience, concerning dermatoses by physical agents (with emphasis on the terms “irritation” and “causticity”), dermatoses following skin contact with chemicals (insisting on allergic reactions contact), epicutaneous testing and its role in the differential diagnosis between the clinical forms mentioned above, individual protection measures. Results The skin irritation regroups all the non-immunological lesions suffered by the skin at the contact with various physico-chemical agents, the causticity designating a major irritation, which evolves into irreversible lesions of the skin; occupational allergic contact dermatitis, which occurs as a result of contact with a substance to which the subject has previously been sensitized, may be differentiated from the irritant one depending on the appearance circumstances, subjective and objective clinical symptoms, limits of the lesions, presence or absence of the eruptions at the distance, histopathology of skin lesions, epicutaneous test results; a strategic program for individual skin prevention of the hands (creams, gels and protective gloves, skin cleansers, post-work care creams, “repairers”) is required. Conclusions Visiting the workplace and analyzing different occupational gestures is crucial; skin hygiene requirements are also important; in contact dermatitis, any symptomatic treatment is doomed to failure if eviction measures are not taken. In the case of a hypothetical eviction, individual and collective prevention mesures are of the utmost importance.

 

Scurt CV

Experiență profesională:
Medic Primar Medicina muncii și Medic specialist Dermato-venerologie la Institutul Dermato-Estetic Dr. Irinel Nedelcu și Alfa Medical Services, București, Doctor în Științe Medicale

Certificate:
• 2004 – 2020 Cursuri anuale de actualizare în dermato-alergologie, organizate de Grupul de Studii și de Cercetări în Dermato-alergologie (GERDA)
• Ianuarie 2018, Ianuarie 2019, Ianuarie 2020, Ianuarie 2021 Participare la manifestarea Best of Allergologie et Immunologie, Lyon
• Iunie 2009 Certificat de Traducător (română-franceză, franceză-română, domeniul Medicină-Farmacie)
• Noiembrie 2008, Atestation de réussite, Examenul pentru DELF (Diplôme d’Études de Langue Française), Nivelul B1 al Cadrului European comun de referință pentru limbi
• Aprilie-Septembrie 2002 Stagiu de Dermatologie profesională și de Dermato-alergologie în Clinica de Dermatologie a Spitalului “Claude Huriez” , C.H.R.U. de Lille, FRANCE
• 1975-1981 Facultatea de Medicină Generală, Craiova

Apartenență la societăți științifice:
• Membru al ESCD (European Society of Contact Dermatitis) din anul 2014
• Membru al Rețelei de Vigilență în Dermato-Alergologie (REȚEAUA REVIDAL-GERDA) din anul 2015
• Membru al EBS (European Baseline Series) taskforce, din anul 2018

Contactează operatorul PDI 2023

5 + 3 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro