Dr. Bădulici Sonia

Dr. Bădulici Sonia

Best of dermato-alergologia de contact

Autor: Sonia-Cornelia Bădulici

Cuvinte cheie: teste epicutanate, dermatită de contact alergică, alergeni de contact profesionali, tomografie prin coerență optică, semnătură moleculară

Testarea epicutanată, alături de unele tehnici neinvazive, reprezintă cheia dermato-alergologiei de contact. În această expunere sunt prezentate date din literatură referitoare la interpretarea corectă a rezultatelor testelor epicutanate, unele aspecte specifice pandemiei de COVID-19, dermato-alergologia profesională, și la tehnici diagnostice de vârf utilizate în acest domeniu. Pertinența testelor pozitive la indicatorii alergiei la lanolină, creșterea incidenței eczemei mâinilor la copii în contextul pandemiei de COVID-19, noii alergeni profesionali din protectoarele de ecrane de telefoane inteligente, componentele epoxidice, adezivii cosmetici, substanțele intermediare utilizate în fabricarea anumitor medicamente, alături de tomografia prin coerență optică, analiza semnăturii moleculare, reproducerea experimentală a lucrului în mediu umed, sunt abordate în publicațiile studiate. În concluzie, aceste articole, apărute recent în revista Contact Dermatis, demonstrează: necesitatea testării propriilor produse ale pacienților în cazul unei suspiciuni de alergie la lanolină; creșterea gravității eczemei mâinilor la copii, mai ales la cei atopici, în timpul recentei pandemii; utilitatea testării ingredientelor individuale in alergiile la protectoare de ecrane de telefoane inteligente; importanța căii aeropurtate, a suprafețelor de lucru și a echipamentelor de protecție contaminate în apariția dermatitelor alergice de contact la componentele epoxidice; incidența semnificativ crescută a reacțiilor alergice la adezivii cosmetici la esteticiene; potențialul sensibilizant cutanat al unuia dintre intermediarii utilizați în industria farmaceutică; utilitatea tehnicilor de diagnostic neinvazive pentru aprofundarea experimentală a reacțiilor la testele epicutanate; posibila afectare a parametrilor imunologici și de bioinginerie cutanată ai epidermului prin spălarea frecventă a mâinilor la personalul din domeniul sănătății.

Best of contact dermato-allergology

Author: Sonia-Cornelia Bădulici

Keywords: epicutaneous tests, allergic contact dermatitis, occupational contact allergens, optical coherence tomography, molecular signature

Epicutaneous testing, beside some non-invasive techniques, is the key of contact dermato-allergology. In the present report, data from the literature are presented regarding the correct interpretation of the results of epicutaneous tests, some aspects specific to the COVID-19 pandemic, occupational dermato-allergology, end top diagnostic techniques used in this field. The relevance of positive tests to lanolin allergy indicators, the increase of the incidence of hand eczema in children in the context of the COVID-19 pandemic, new occupational allergens from smartphone screen protectors, epoxy components, cosmetic adhesives, intermediates used in the manufacture of certain drugs, beside optical coherence tomography, molecular signature analysis, experimental reproduction of work in wet environment, are tackled in the studied publications. In conclusion, these papers, recently published in Contact Dermatis Journal, demonstrate: the need to test patients’ own products in the case of a suspicion of lanolin allergy; the increase of severity of hand eczema in children, especially in atopic ones, during the recent pandemic; the utility of testing individual ingredients in allergies to smartphone screen protectors; the importance of the airborne way, working surfaces and contaminated protective equipment in the occurrence of allergic contact dermatitis to epoxy components; significantly increased incidence of allergic reactions to cosmetic adhesives in beauticians; skin sensitizing potential of one of the intermediates used in the pharmaceutical industry; the utility of non-invasive diagnostic techniques for the experimental deepening of reactions to epicutaneous tests; possible damage to the immunological and skin bioengineering parameters of the epidermis through frequent hand washing in healthcare workers.

Scurt CV

Experiență profesională:
Fost Medic Medicina muncii, fost Dermato-alergolog; traducător Română-Franceză, Franceză-Română, domeniul Medicină-Farmacie

Certificate:
• 2004 – 2022 Cursuri anuale de actualizare în dermato-alergologie, organizate de Grupul de Studii și de Cercetări în Dermato-alergologie (GERDA)
• Iunie 2009 Certificat de Traducător (română-franceză, franceză-română, domeniul Medicină-Farmacie)
• Noiembrie 2008, Atestation de réussite, Examenul pentru DELF (Diplôme d’Études de Langue Française), Nivelul B1 al Cadrului European comun de referință pentru limbi
• Aprilie-Septembrie 2002 Stagiu de Dermatologie profesională și de Dermato-alergologie în Clinica de Dermatologie a Spitalului “Claude Huriez” , C.H.R.U. de Lille, FRANCE
• 1975-1981 Facultatea de Medicină Generală, Craiova

Apartenență la societăți științifice:
• Membru al ESCD (European Society of Contact Dermatitis) din anul 2014
• Membru al Rețelei de Vigilență în Dermato-Alergologie (REȚEAUA REVIDAL-GERDA) din anul 2015
• Membru al EBS (European Baseline Series) taskforce, din 2018

Contactează operatorul PDI 2023

5 + 14 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media