Dr. Carmen Panaitescu Bunu

Prof. Dr. Panaitescu Bunu Carmen
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, România
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara, România

Urticaria cronică spontană – focus pe mecanismul patogenic
Autori: Carmen Panaitescu1,2, Laura Haidar1

1Departamentul III Științe Funcționale, Disciplina de Fiziologie, Centrul de Imunofiziologie și Biotehnologii (CIFBIOTEH), Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, România
2Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului OncoGen – Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara, România

Urticaria este o afecțiune caracterizată prin dezvoltarea de papule, angioedem sau ambele, fiind clasificată în funcție de durata ei ca acută sau cronică, și în funcție de rolul factorilor declanșatori ca spontană sau inductibilă. Urticaria cronică spontană (UCS) este cea mai frecventă formă de urticarie cronică. Principalele celule implicate în patogeneza urticariei sunt mastocitele, care eliberează histamină și alți mediatori chimici atunci când sunt activate, iar aceste citokine duc la activarea nervilor senzoriali, vasodilatație și extravazarea plasmei, precum și recrutarea celulelor pentru leziunile urticariene. Activarea mastocitelor în UCS se realizează prin două tipuri de mecanisme: autoimunitatea de tip I (sau autoalergie), mediată de imunoglobulinele E (IgE) față de autoalergene, și autoimunitatea de tip IIb, care se datorează producției de autoanticorpi. În UCS autoimună de tip I, mastocitele prezintă pe suprafață anticorpi IgE autoreactivi fixați pe receptorii specifici de înaltă afinitate FcεRI, iar legarea încrucișată a autoantigenelor de acești autoanticorpi induce activarea și degranularea mastocitelor. În UCS datorată mecanismelor de hipersensibilitate de tip IIb, autoanticorpii, de obicei IgG, se leagă de antigene – autoanticorpi IgG anti-IgE sau anti-receptor FcεRI de pe mastocite și bazofile. Pacienții cu autoimunitate de tip I și tip IIb diferă prin caracteristicile bolii, markerii de laborator și răspunsul la tratament; astfel, pacienții cu UCS prin autoimunitate de tip I prezintă un răspuns mult mai favorabil și mai rapid la terapia cu antihistaminice și cu anticorpi monoclonali anti-IgE decât cei cu UCS prin autoimunitate de tip IIb.

Spontaneous Chronic Urticaria – Focussing on Pathogenesis
Authors: Carmen Panaitescu1,2, Laura Haidar1

1Department of Functional Sciences, Physiology, Centre of Immuno-Physiology & Biotechnologies (CIFBIOTECH), “Victor Babeș” University of Medicine & Pharmacy, Timișoara, Romania
2Centre for Gene & Cellular Therapies in The Treatment of Cancer – OncoGen, “Pius Brinzeu” Clinical Emergency Hospital, Timișoara, 300723, Romania.

Keywords: irritation, causticity, allergic contact dermatitis, epicutaneous tests

Urticaria is a condition characterized by the development of wheals, angioedema or both, being classified according to its duration as acute or chronic, and according to the role of the triggers as spontaneous or inducible. Spontaneous chronic urticaria (UCS) is the most common form of chronic urticaria. The main cells involved in the pathogenesis of urticaria are mast cells, which release histamine and other chemical mediators when activated, and these cytokines lead to sensory nerve activation, vasodilation and extravasation of plasma, and the recruitment of cells for urticarial lesions. Activation of mast cells in CSU can be induced by two types of mechanisms: type I autoimmunity (or auto allergy), mediated by immunoglobulin E (IgE) against autoallergens, and type IIb autoimmunity, which is due to the production of autoantibodies. In type I autoimmune CSU, mast cells have self-reactive IgE antibodies attached to specific high-affinity FcεRI receptors on the surface, and cross-binding of autoantigens to these autoantibodies induces mast cell activation and degranulation. In CSU due to type IIb hypersensitivity mechanisms, autoantibodies, usually IgG, bind to the antigens of a target cell – anti-IgE or anti-FcεRI IgG autoantibodies Patients with type I and type IIb autoimmunity differ in disease characteristics, laboratory markers, and response to treatment; thus, patients with type I autoimmunity CSU have a much more favorable and faster response to antihistamine therapy and anti-IgE monoclonal antibodies than those with type IIb autoimmunity CSU.

 

Scurt CV

Experiență profesională:
2000 – prezent Medic primar în Alergologie şi Imunologie Clinica (din 2013), Medic Primar Explorări funcţionale (din 1994)

2007 – prezent – profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, România

Cursuri de formare profesională (selective):

-Alergologie Clinică şi de Laborator – Curs postuniversitar, Universitatea din Szeged, Departamentul de Dermatologie, Aprilie, 2002, Szeged, Ungaria.
-Prouneri şi Aspecte ale Managementului de Proiect – Training, Iunie, 2002, Viena, Austria.
-Astmul – de la cercetare la patul bolnavului – Curs Postuniversitar, Septembrie, 2004, Glasgow, UK.
-Cum să scrii o propunere competitivă pentru FP6 şi Cum să negociezi, administrezi şi conduci un contract FP6 – EARMA training, Aprilie, 2004, Brussels, Belgia.
-Certified LSH-ACC-Mentor Multiplier – FP6 training, Mai, 2005, Sofia, Bulgaria.
-Potenţialul terapeutic al celulelor stem – Curs Postuniversitar, Iulie, 2005, Universitatea din Bristol, UK.
-Managementul proiectelor de cercetare – Training Postuniversitar, INSERM Transfert, Mai-Iunie, 2006, Paris, Franţa.
-Teste funcţionale pulmonare. Actualităţi în explorarea ORL, Teste de Provocare pentru Urticaria Fizică – Curs Practic, 7-11 Iunie, 2008, XXVII EAACI Congress, Barcelona, Spania
-GCP Course, 28-30 Sept. 2008, Szeged, Ungaria
-Tratamentul bolilor alergice cutanate – Curs Postuniversitar, 6 Iunie, 2009, XXVIII EAACI Congress, Varşovia, Polonia.
-Teste diagnosticarea afeţiunilor alergice. Alergia la antibiotice. Desensibilizarea la aspirină. Urgenţe alergice: managementulul anafilaxiei.– Curs practic, 6-10 Iunie, 2009, XXVIII EAACI Congres, Varşovia, Polonia
-GA²LEN Course on clinical trials – 6-8 Iulie 2009, Italian National Drug Agency, Roma, Italia
-State-of-the-art in drug hypersensitivity EAACI/GA2LEN/ENDA/DGAKI Allergy School– 24-26 Iulie, 2009, Munchen – Fischbachau, Germania
-Asthma: monitoring airway disease – Curs Postuniversitar, 12-16 sept, 2009, ERS Annual Congress, Viena, Austria
-Current and future trends in histamine-mediated disease management – postgraduate Summit, 5-6 Fev, 2010, Viena, Austria
-Practical issues in drug hypersensitivity – Curs Postuniversitar, 6-9 Iunie, 2010, XXVIII EAACI Congress, London, UK
-Curs de educatie medicala moderna – Februarie, 2011, Viena, Austria
-Curs de management de proiect – Curs Postuniversitar pentru acreditare nationala, Mai- Iunie, 2010, Timisoara
-Allergen specific immunotherapy – Curs Postuniversitar, 20-26 iunie, 2013, EAACI-WAO Congress, Milano, Italia
-Innovative therapies based on immunology – 3rd EFIS-EJI Summer school in Clinical Immunology, 1-3 iulie, 2013, Paris, Franța
-Omalizumab Masterclass – Curs Postuniversitar Novartis, 10 iulie, 2013, Milano, Italia
-Training for Trainers for Molecular Allergology and Immunology, 3-5 Dec, 2013, Viena, Austria
Curs european de angioedem ereditar, 15 noiembrie 2019, HAE Forum Berlin, Germania

Recunoaştere internaţionala a competenţelor şi aptitudinilor organizatorice:

-Expert pentru reprezentantul național al ANCS în cadrul Comitetului de Program pentru prioritatea FP7 “Sănătate”, European Commission, Research Directorate-F1, Bruxelles (din 2006), funcție prin care contribui la formularea poziției României in cadrul ședințelor de lucru în perspective integrării în ERA
-Expert evaluator independent pentru propunerile de proiecte de cercetare în cadrul programului European Ambient Assisted Living Joint Programme (din 2008), calitate în care am evaluat proiecte depuse la call-urile AAL din 2008, si am fost nominalizata ca raportor științiific pentru call-urile AAL-2008 și AAL-2013
-Expert evaluator independent (din 2009), pentru propunerile de proiecte in cadrul programului RESEARCH POTENTIAL 2010 – Call FP7-REGPOT-2010 și 2011
Expert COST (din 2010)

-Membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior – prin OMEdC 5771/29.11.2006; expert evaluator CNCSIS Nr. 638/2003 și membru al Comisiei 6 – Sănătate (2006-2012)
-Monitor științific de proiectele CEEX-VIASAN, din 2005-2008, CEEX-BIOTECH, din 2006-2008 si pentru proietele PNII-Parteneriate, Directia 4/Sănătate (2008-2011)
-La nivelul universității: Director al Departamentului de Relații Internaționale și membră a Consiliului Științific (2006-2012)
-Președinte Societatea Română de Fiziologie (2012-2021)
-Președinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (din 2021-2023), anterior Vicepreședinte Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (din 2019-2021)
Vicepreședinte Comisia consultativă de alergologie şi imunologie clinică (48) a Ministerului sănătății, conform Ordin Nr. 398/2013 (din 2013-2022)

Contactează operatorul PDI 2023

8 + 3 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro