Dr. Cojocariu Raluca

Dr. Cojocariu Raluca
Clinica Dermalux
Rețeaua Privată de Sănătate “Regina Maria”

Dermatita atopică și alergiile
Autor: Raluca Cojocariu

Cuvinte cheie: dermatita atopică, alergii, atopie, marșul alergic

Dermatita atopică constituie o entitate clinică ce traduce o suferință cutanată persistentă cu exacerbări repetate, exprimată prin prurit, leziuni tegumentare cu morfologie și distribuție tipică asociate unui istoric personal sau familial de atopie. Pacienții cu dermatita atopică prezintă o rată mai mare a afecțiunilor alergice decât populația generală. Un procent semnificativ al copiilor cu dermatită atopică va dezvolta în adolescență sau la maturitate rinita alergică sau astm bronșic, progresie ce poartă denumirea de “Marș alergic”. O proporție de 10% – 20% dintre pacienții cu dermatita atopică suferă de alergii alimentare ce au ca expresie clinică urticaria sau anafilaxia față de populația generală în care procentul acestora este de 1% – 3%. La sugari și copii mici (<6 ani) cu dermatita atopică procentul alergiilor alimentare ce pot conduce la exacerbări variază între 15% – 30%. Debutul precoce al dermatitei atopice și formele clinice severe sunt frecvent asociate cu alergiile alimentare IgE mediate induse de proteinele din ou, lapte și arahide. Pacienții ce asociază sensibilizări alimentare și respiratorii induse de acarieni prezintă risc crescut de persistență a dermatitei și după vârsta de 5 ani. La adulții cu dermatita atopică întâlnim două aspecte: continuarea dermatitei cu debut în copilărie și debutul tardiv instalat la maturitate. Asocierea sensibilizării alergice de contact trebuie suspectată în cazurile de dermatita atopică moderat-severe refractare la tratament și cu dispunere atipică a leziunilor. Investigații alergologice în practica clinică: testele cutanate alergologice tip prick, testele de provocare. Determinările moleculare singleplex sau multiplex, testul de activarea al bazofilelor, testele epicutanate patch.

Atopic dermatitis and allergies
Autor: Raluca Cojocariu

Keywords: atopic dermatitis, allergies, atopy, atopic march

Atopic dermatitis is a clinical entity that translates a persistent skin condition with repeated exacerbations, expressed by pruritus, skin lesions with morphology and typical distribution and the association of a personal or family history of atopy. Patients with atopic dermatitis have a higher rate of allergic diseases than the general population. A significant percentage of children with atopic dermatitis will develop allergic rhinitis or asthma in adolescence or adulthood, progression called “Atopic march”. A proportion of 10-20% of patients with atopic dermatitis suffer from food allergies whose clinical expression is urticaria or anaphylaxis compared to the general population in which their percentage is 1-3%. In infants and young children (<6 years) with atopic dermatitis, the percentage of food allergies that can lead to exacerbations varies between 15-30%. Early onset of atopic dermatitis and severe clinical forms are most often associated with IgE-mediated food allergies induced by egg, milk and peanut proteins. Patients with atopic dermatitis associated with food and respiratory sensitization induced by mites have an increased risk of persistent dermatitis even after the age of 5 years. Adult atopic dermatitis can be differentiated into two main disease courses: the continuation of dermatitis with onset in childhood and late onset dermatitis in adulthood. Allergic contact dermatitis should be suspected in cases of moderate to severe atopic dermatitis refractory to treatment and with atypical disposition of the lesions. Allergological investigations in clinical practice: Allergic skin prick test, Challenge tests, Molecular determinations – single or multiplex, Basophil activation test, Epicutaneous patch tests.

Scurt CV

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași promoția 2008, cu pregătire timp de 5 ani în Alergologie și Imunologie Clinică urmând rezidențiatul în cadrul Spit. Cl. Univ. de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași, obținând specializarea în Alergologie și Imunologie Clinică în anul 2013. Din anul 2014 activitate medicală desfășurată în rețeaua privată de sănătate ca medic specialist iar din anul 2020 ca medic primar alergolog în cadrul Clinicii Regina Maria și a Centrului Medical Consultmed Iași.
Afiliere
• Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC)
• Academia Europeană de Alergologie și Imunologie Clinică (EAACI)
• Organizația Mondială de Alergologie și Imunologie Clinică (WAO)
• Asociația Dermatologilor din Moldova
Alte lucrări prezentate în cadrul evenimentelor medicale: Abordarea pacientului cu alergie la medicamente, Urticaria și angioedemul induse de stres, Testarea epicutanată tip patch, Alergiile medicamentoase.

Contactează operatorul PDI 2023

11 + 12 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media