Dr. Matei Andreea

Dr. Matei Andreea
Spitalul Clinic Colentina, București, România

Noi abordări în domeniul cicatrizării cutanate
Autori: Andreea-Mariana Matei 1,2, Amalia-Elena Anghel 3, C Mareș 4, C Scheau1, Ana Căruntu 5,6, Ioana Anca Bădărău 1, C Căruntu 1,7a
1Disciplina Fiziologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, România
2Spitalul Clinic Colentina, București, România
3Departamentul de Dermatologie “SkinMed Clinic”, București, România
4Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davilă”, București, România
5Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilo-facială, Spitalul Militar Central “Carol Davila”, București, România
6Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea “Titu Maiorescu”, București, România
7Departamentul de Dermatologie, “Prof. N.C. Paulescu” Institutul Național de Diabet, Nutriție si Boli metabolice, București, România

Cuvinte cheie: vindecare, piele, cicatrizare, leziuni cutanate, regenerare

Integritatea cutanată joacă un rol primordial în menținerea homeostaziei organismului. Pierderea acesteia, asociată leziunilor acute sau cronice, poate reprezenta o mare provocare pentru clinician. De asemenea, poate genera și o presiune crescută asupra sistemului de sănătate publică, aspect care se manifestă la nivel global. Astfel, cunoașterea aprofundată a mecanismelor complexe ale procesului de cicatrizare reprezintă o temă de o permanentă actualitate, iar identificarea factorilor locali sau sistemici asociați vindecării defectuoase a rănilor poate avea implicații clinice majore. În ultimii ani au fost descrise multiple metode de evaluare a procesului de vindecare cutanată care permit depistarea precoce a factorilor asociați dezvoltării unui țesut cicatricial vicios, precum si o paletă largă de noi abordări terapeutice. În cadrul acestei lucrări ne propunem sa aducem în atenție cele mai recente informații în ceea ce privește fiziopatologia procesului de cicatrizare și noile technologii utilizate în evaluarea și terapia diferitelor etape ale procesului de cicatrizare cutanată.

Recent advances in wound healing
Autori: Andreea-Mariana Matei 1,2, Amalia-Elena Anghel 3, C Mareș 4, C Scheau1, Ana Căruntu 5,6, Ioana Anca Bădărău 1, C Căruntu 1,7a
1Department of Physiology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
2Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania
3Department of Dermatology “SkinMed Clinic”, Bucharest, Romania
4Department of Urology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
5Department of Oral and Maxillofacial Surgery, “Carol Davila” Central Military Emergency Hospital, Bucharest, Romania
6Faculty of Dental Medicine, “Titu Maiorescu” University, Bucharest, Romania
7Department of Dermatology, “Prof. N.C. Paulescu” National Institute of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, Bucharest, Romania;

Keywords: wound healing, skin, cutaneous lesions, regeneration

Skin integrity plays an essential role in maintaining body homeostasis. Therefore, its disruption related to acute or chronic skin injuries may represent a tremendous challenge for the physician. Moreover, it implies a significant pressure on the health systems, an issue encountered on a global scale. Thus, an in-depth understanding of the complex mechanisms involved in the wound healing process is of major importance, and identifying the local and systemic factors associated with impaired wound healing has significant clinical implications. In recent years, various wound healing assessment methods, allowing early detection of factors associated with impaired wound healing as well as a wide range of treatment approaches have been described. In our presentation, we aim to emphasize the recent advances in wound healing pathophysiology and the new technologies utilized in the assessment and treatment of the skin repair process in different stages.

Scurt CV

Dr. Andreea Matei este medic rezident anul al-IV-lea în specialitatea Dermato-venerologie în cadrul Spitalului Clinic Colentina, doctorand în cadrul școlii doctorale UMF “Carol Davila”, asistent universitar asociat catedrei de Fiziologie a UMF “Carol Davila”. A urmat multiple cursuri de formare pe parcursul rezidențiatului în domenii precum dermatoscopie, chirurgie dermatologică, estetică și are un profund interes în dezvoltarea pe plan profesional, cât și în activitatea științifică. Dr. Andreea Matei este membru al Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie și al Societății Internaționale de Dermatoscopie și doreste să își dedice o mare parte din timp cercetării științifice în domeniul microscopiei confocale de reflectanță in vivo, fiind subiectul de interes al tezei sale de doctorat.
Subiecte de interes în cercetare: dermatoscopie, cicatrizare, dermato-oncologie, microscopie confocală de reflectanță in vivo, lasere medicale.

Contactează operatorul PDI 2021

3 + 3 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media