Dr. Plămădeală Petru

Dr. Plămădeală Petru
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sfânta Maria” Iași

Nevusul sebaceu al lui Jadassohn – experiența noastră de 20 de ani
Autori: P.Plamadeala (1), Doina Mihaila (1), L. Plamadeala (2), M. Plamadeala (2), A.V. Patrascu (3), Ina Mămăligă (3), Melania Florina Macovei (3), Elena Cojocaru (4)
1.Serviciul de Anatomie Patologica si Prosectura Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” Iasi
2.Studenti, UMF „Gr.T.Popa” Iasi
3.Rezidenti Anatomie Patologica Iasi
4.Disciplina de Anatomie Patologica, UMF „Gr.T.Popa” Iasi

Nevul sebaceu al lui Jadassohn reprezintă un hamartom congenital al unității foliculare pilosebacee. A fost descris pentru prima dată în 1895 de Josef Jadassohn. Prezentăm 14 cazuri de diagnosticate în perioada 2003-2022 în Serviciul de Anatomie Patologică al Spitalului de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, Iași. Sexul feminin a fost afectat în aceeași măsură ca și băieții (1:1). 8 dintre cei 14 pacienți au prezentat alte leziuni, dar nu a fost ientificată nicio asociere cu sindromul nevului sebaceu. Localizarea leziunilor a fost următoarea: 2 cazuri în regiunea frontală, 2 cazuri în regiunea parietală dreaptă și stângă și câte 1 caz la nivelul piramidei nazale, pleoapa inferioară dreaptă, suprasprâncenar stâng, scalp, regiunea temporo-zigomatică, regiunea cervicală și pavilionul auricular stâng. Am realizat o trecere în revistă a examenului histologic pentru prezentarea acestor cazuri. Caracteristica comună în toate diagnosticele a fost hiperplazia glandelor sebacee asociată cu foliculi piloși maturi și imaturi și prezența unui variabil infiltrat inflamator. Această patologie necesită o atenție specială datorită riscului crescut de progresie către carcinom scuamocelular, trichoblastom și carcinom bazocelular.

Jadassohn’s sebaceous nevus – our experience during 20 years
Authors: P.Plamadeala (1), Doina Mihaila (1), L. Plamadeala (2), M. Plamadeala (2), A.V. Patrascu (3), Ina Mămăligă (3), Melania Florina Macovei (3), Elena Cojocaru (4)
1. Pathological Laboratory, Children’s Clinical Hospital „St. Maria ”, Iasi
2. Students, UMF „Gr.T.Popa” Iasi
3. Residents of Iasi Pathological Anatomy
4. Discipline of Morphopatology, UMF „Gr.T.Popa” Iasi

Nevus sebaceus of Jadassohn represents a congenital hamartomatous defect of the pilosebaceous follicular unit. It was described for the first time in 1895 by Josef Jadassohn. A total of 14 case reports of sebaceous nevus were diagnosed between 2003 to 2022 in the Department of Pathology of the Emergency hospital for Children ”St Mary”, Iași. Females were equally affected as men (1:1). 8 of the 14 patients presented other lesions, but no association with sebaceous nevus syndrome was found. The localization of the sebaceous nevi was as follows: 2 cases in the frontal region, 2 cases in the right and left parietal region and 1 case per region in nasal pyramid, right lower eyelid, left upper eyebrow, scalp, temporo-zygomatic region, cervical region and left auricle. A short overview of the histological examination was conducted in line with the presentation of these cases. The common feature in all diagnosis was the presence of sebaceous glands hyperplasia associated with mature and immature hair follicles and a variable inflammatory infiltrate. This pathology requires special attention due to the increased risk of progression to squamous cell carcinoma, trichoblastomas, and basal cell carcinoma.

Scurt CV

Experiență profesională:
1992 – 1994 – Spitalul Clinic “Sf. Spiridon” Iaşi
1994 – 2006 – asistent universitar – Universitatea de medicină și farmacie “Grigore T. Popa” Iași
1995 – prezent – Medic primar Anatomie Patologică – Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
2007 – prezent – Univeristatea APOLLONIA Iași

Stagii de specializare în străinătate:
1993 Laboratoire d’anatomie patologique CHRU de Lille, Lille,Franta, Stadiu de studiu si cercetare in patologie, bursa CHRU Lille.
2007 – St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis (Tn ), SUA, Pathology Department, Specializare în imunohistochimie, sponsorizat de International Outreach Program

Membru al asociaţiilor profesionale:
– Societatea de Medici si Naturalişti Iasi
– Academia Internaţionala de Patologie
– Societatea Română de Citologie

Contactează operatorul PDI 2023

6 + 15 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro