Dr. Roxana Bilibău

Dr. Roxana Bilibău
Departamentul de Dermatologie, Spitalul CF Iași

Ce este nou în terapia biologică?
Noi orizonturi terapeutice pentru pacienții cu dermatită atopică

Autori: Roxana Bilibău3, Mihaela-Paula Toader2, Diana Stefania Dîrzu3, Alina Elena Spînu3, Andreea Corina Drăgoi3, Anastasia Vicovan3, Ștefana Maria Capșa3, Andreea Tucaliuc3, Isabela Alexandra Fartușnic3, Catalina Cojocaru3, Cătălina Elena Brănișteanu4, Mirela Mărănducă1, Mirela Andrese Porumb1, M. Glod4, Daciana-Elena Brănișteanu1
1Departamentul de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2Departamentul de Dermatologie Orală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
3Departamentul de Dermatologie, Spitalul CF Iași
4Departamentul de Chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Cuvinte cheie: atopie, dermatită, terapie biologică, dupilumab

Dermatita atopică este o dermatoză inflamatorie cronică, recurentă, pruriginoasă, caracterizată printr-un răspuns imun mediat de limfocitele T helper 2, ce apare la persoanele cu antecedente personale sau familiale de atopie. Progresele recente realizate în înțelegerea patogenezei dermatitei atopice au determinat extinderea opțiunilor terapeutice, culminând cu aprobarea recentă a Dupilumabului pentru tratamentul pacienților ce suferă de dermatită atopică forma moderată până la severă. Dupilumabul este un anticorp monoclonal, antagonist al subunității α al receptorului IL-4 care inhibă semnalizarea IL-4 și IL-13 prin blocarea subunității IL-4α, comună pentru cele două citokine. Blocarea IL-4/13 este eficientă în reducerea răspunsului inflamator de tip Th2 prin scăderea răspunsurilor induse de IL-4 și IL-13, inclusiv eliberea de citokine proinflamatorii, chemokine și IgE. Aprobarea Dupilumabului pentru tratamentul dermatitei atopice forma moderat-severă, inclusiv pentru copiii de peste 6 ani, aduce speranță și bucurie. Prezentăm experiența Clinicii de Dermatologie a Spitalului Clinic CF Iași prin cazul unui pacient în vârsta de 18 ani, cunoscut cu dermatită atopică de la vârsta de 2 ani, cu multiple recăderi și perioade de remisiune și cu o calitate a vieții sever afectată.

What’s new in biological therapy?
New therapeutic horizons for patients with atopic dermatitis

Authors: Roxana Bilibău3, Mihaela-Paula Toader2, Diana Stefania Dîrzu3, Alina Elena Spînu3, Andreea Corina Drăgoi3, Anastasia Vicovan3, Ștefana Maria Capșa3, Andreea Tucaliuc3, Isabela Alexandra Fartușnic3, Catalina Cojocaru3, Cătălina Elena Brănișteanu4, Mirela Mărănducă1, Mirela Andrese Porumb1, M. Glod4, Daciana-Elena Brănișteanu1

1Department of Dermatology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 700115 Iasi, Romania
2Department of Oral Dermatology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 700115 Iasi, Romania
3Department of Dermatology, “Railway Clinical Hospital”, 700506 Iasi, Romania
4“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 700115 Iasi, Romania Department of Surgery, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 700115 Iasi, Romania

Keywords: atopic, dermatitis, biological therapy, dupilumab

Atopic dermatitis is a chronic, recurrent, pruritic inflammatory dermatosis, characterized by an immune response mediated by T helper 2 lymphocytes, which occurs in patients with a personal or family history of atopy. Recent studies in understanding the pathogenesis of atopic dermatitis have led to an expansion of therapeutic options, culminating in the recent approval of Dupilumab for the treatment of patients with moderate to severe atopic dermatitis. Dupilumab is a monoclonal antibody, antagonist of the α subunit of the IL-4 receptor that inhibits IL-4 and IL-13 by blocking the IL-4α subunit, common to the two cytokines. Blockade of IL-4/13 is effective in reducing the Th2-type inflammatory response by decreasing IL-4 and IL-13-induced responses, including the release of proinflammatory cytokines, chemokines, and IgE.
The approval of Dupilumab for the treatment of moderate-severe atopic dermatitis, including children over 6 years, brings hope and joy. We present the case of an 18-year-old patient, known with atopic dermatitis from the age of 2, with multiple relapses and remission periods and a severely affected quality of life.

 

Contactează operatorul PDI 2024

2 + 3 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media