Prof. Dr. Ciubară Anamaria

Prof. Dr. Ciubară Anamaria
Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ‘Dunărea de Jos’, Galați

Frica de bătrânețe – forța motrice din spatele folosirii excesive a cosmeticelor și a chirurgiei plastice?
Autori: Anamaria Ciubară, D. Corbeanu

Spitalul de psihiatrie “Elisabeta Doamna” , Galați, România
Facultatea de Medicină și Farmacie “Dunărea de Jos” Galați, România

Cuvinte cheie: tehnici de întinerire, cosmetică, fobii specifice

Introducere: Utilizarea excesivă a tehnicilor de întinerire este prezentată periodic publicului de către mass-media. Datorită manifestărilor clinice asociate (leziuni cutanate, deformări ale buzelor, degradarea oaselor feței), celebritățile sunt adesea subiecte ale materialelor mass-media. Deși industria de divertisment prezintă adesea aceste cazuri folosind nuanțe edulcorate, această utilizare extinsă și inutilă aduce controverse și nefericire.
Materiale și metodă: Lucrarea folosește manuale oficiale pentru a găsi diagnostice adecvate pentru pacienții care așteaptă prea mult de la tehnicile de întinerire. Diverse articole științifice din perioada 2012-2022 sunt utilizate pentru a alcătui o sinteză despre amploarea acestor fenomene și managementul pacientului. Lucrarea exprimă o paralelă cu o alte condiții psihiatrice sau psihologice ale epocii moderne, care necesită asistență medicală adecvată.
Rezultate: Intervențiile invazive neautorizate, cum ar fi injecțiile cosmetice sau lambourile cutanate faciale, cresc de ani de zile. Această cerere ridicată poate fi abordată nu numai prin reducerea amplorii intervențiilor neautorizate, ci prin excluderea persoanelor cu afecțiuni psihiatrice. Alături de tulburarea obsesiv-compulsivă sau tulburarea de personalitate histrionică, frica de bătrânețe, un tip de fobie specifică, poate fi un diagnostic candidat pentru aceste afecțiuni.
Concluzii: Utilizarea pe scară largă a tehnicilor cosmetice și a chirurgiei plastice pentru întinerire are un impact mare asupra cererii și ofertei pentru aceste intervenții. În timp ce intervențiile neautorizate au provocat daune grave și trebuie oprite, unii pacienți probabil au ales să ignore riscurile din cauza fricii de bătrânețe. Deși ar putea avea multe argumente pro și contra, teama de bătrânețe este un bun diagnostic, candidat pentru forța motrice din spatele utilizării extinse a tehnicilor de întinerire.

Fear of old age – the driving force behind extensive use of cosmetics and plastic surgery?
Authors: Anamaria Ciubară1, D. Corbeanu

“Elisabeta Doamna” Hospital, Galati, Romania
Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University, Galati, Romania

Keywords: rejuvenation techniques, cosmetics, specific phobias

Introduction: The excessive use of rejuvenation techniques is periodically shown to the public by mass-media. Due the associated clinical manifestations (skin lesions, lips deformities, facial bones degradation), the celebrities are often the subjects of mass-media materials. Although the entertainment industry often presents these cases using edulcorated shades, this extensive and unnecessary use brings up controversy and unhappiness.
Materials and method: The paper uses official textbooks in order to find proper diagnoses for patients who expect too much from rejuvenation techniques. Various scientific articles dated 2012-2022 are used in order to make up a synthesis about the extent of these phenomena and the patient management. The paper expresses a parallel with another psychiatric or psychologic conditions of the modern era, which require proper medical attention.
Results: Unauthorized invasive interventions such as cosmetic injections or facial skin flaps have been increasing for years. This high demand can be tackled not only by reducing the extent of unauthorized interventions, but by excluding people with psychiatric conditions. Along with obsessive compulsive disorder or histrionic personality disorder, fear of old age, a type of specific phobia, can be a candidate for these conditions.
Conclusions: The extensive use of cosmetic techniques and plastic surgery for rejuvenation has a great impact on the supply and demand of these interventions. While unauthorized interventions have caused serious damage and must be stopped, some patients could have chosen to ignore the risks because of the fear of old age. Although it might have many pros and cons, the fear of old age is a good candidate diagnostic for the driving force behind the excessive use of rejuvenation techniques.

Scurt CV

Certified physician practicing psychiatry at “Elisabeta Doamna” Psychiatry Hospital, Galați, România. She is teaching Psychiatry and Behavioral Sciences course as Professor at the Faculty of Medicine and Pharmacy within the „Dunărea de Jos” University Galați. Anamaria Ciubară is a member of Psychiatric Advisory Committee for Ministry of Health, editor of the „American Journal of Psychiatry and Neuroscience” and is involved in many research, educational and advocacy projects in psychiatry.

Contactează operatorul PDI 2023

5 + 2 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media