Prof. Dr. Ciubară Anamaria

Prof. Dr. Ciubară Anamaria
Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ‘Dunărea de Jos’, Galați

Etaloane înșelătoare ale frumuseții
Anamaria Ciubară1, Ana-Cătălina Chiroşcă2, Liliana Luca1

1Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați
2student, Universitatea de Medicină și Farmacie ’ Carol Davila’, București

Cuvinte cheie: istorie, frumusețe, modificări corporale

Preocuparea pentru frumusețe a existat din cele mai vechi timpuri, luînd diverse forme și urmând anumite tendințe. Printre modalitățile de înfrumusețare, modificările corporale ocupă un rol important din punct de vedere cultural.
Modificările corporale reprezintă alterări permanente sau semipermanente ale înfățișările, prin diverse metode, cu scopuri variate, precum conformarea la standardele de frumusețe, pentru a evidenția un statut social sau în cadrul unor ritualuri culturale.
Lucrarea de față este o prezentare succintă a diversității culturale din întreaga lume, în funcție de particularitățile etnice, geografice, religioase si istorice specifice fiecărei epoci.

History of beauty 
Anamaria Ciubară1, Ana-Cătălina Chiroşcă2, Liliana Luca1, A.B. Ciubară1

1Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University, Galati
2student, ‘Carol Davila’ University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

Keywords: history, beauty, body modifications

The concern for beauty has been a part of society since the oldest times, taking various forms and following certain trends. Amongst beauty enhancing methods, body modifications occupy an important role regarding culture. Body modifications are permanent or semi permanent alterations to one’s appearance, through various methods, with purposes ranging from fitting into beauty standards, showing social status, or as part-taking in religious practices. This presentation is a succinct history of cultural diversity across the world, depending on ethnical, geographical, religious and historical particularities of each era.

Scurt CV

Certified physician practicing psychiatry at “Elisabeta Doamna” Psychiatry Hospital, Galati, Romania. She is teaching Psychiatry and Behavioral Sciences course as Professor at the Faculty of Medicine and Pharmacy within the „Dunarea de Jos” University Galati. Anamaria Ciubara is a member of Psychiatric Advisory Committee for Ministry of Health, editor of the „American Journal of Psychiatry and Neuroscience” and is involved in many research, educational and advocacy projects in psychiatry.

Contactează operatorul PDI 2023

2 + 12 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro