Prof. Dr. Călina Daniela

Prof. Dr. Călina Daniela
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

Tratamentul acneei – de la empiricul fitoterapeutic la nanotehnologii
Autori: Daniela Călina, Alice Elena Ghenea, Anca Oana Docea
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Acneea este întâlnită în rândul adolescenților și adulților iar efectele psihosociale sunt semnificative. De-a lungul timpului s-au încercat diverse terapii pornind de la utilizarea produselor botanice și fitochimice în produsele dermatologice; la terapiile standard orale și topice dar cu efecte secundare semnificative cum ar fi iritarea, înroșirea, peelingul pielii, tulburări gastro-intestinale și dezvoltarea bacteriilor rezistente la medicamente. Ȋn ultimii ani s-au dezvoltat nanotehnologiile (nano: o miliardime) iar nanodermatologia s-a conturat ca o lumină strălucitoare dincolo de acest orizont; noile tratamente cu nanoparticule in afecțiunile dermatologice, în special acneea având rezultate promițătoare. Nanoparticulele 10 -1000 nm și au avantajul eliberării la țintă a substanțelor, eliberarea susținută, protejarea medicamentelor labile de degradare, toxicitate scăzută și aderență mare de tegumente. Nanotransportorii cu eliberare la țintă sunt lipozomii, micelii, nanoparticule lipidice polimerice, nanocapsule, nanosfere cu aur sau argint, cubozomi, nanoparticule solide cu substanțe anorganice și emulsii sub-micrometrice. Dacă în formulările farmaceutice topice clasice, particulele de oxid de zinc sunt în mod obișnuit opace și grase; încorporarea lor în nanocarriers determină un efect de vanishing şi comfort plăcut la administrare. Emulsiile cu nanoparticule sunt mai puțin uleioase, au o textură mai bună și penetrează mai adânc pielea și părul atunci când sunt încorporate în emolienți și balsamuri pentru păr. Ȋn lumina acestor aspecte s-au dezvoltat formulări topice antiacneice inovatoare cu nanoparticule în care s-au încorporat: acid azelaic; adapalene sau adapalene-vitamina C; oxid nitric cu efect antibacterian; chitosan-alginat cu efecte antiinflamatorii și antibacteriene (anti Propionibacterium acnes); gluconat de clorhexidină, dioxid de Titan, argint cu efecte antiseptic.

Acne treatment – from empirical phytotherapy to nanotechnologies
Autori: Daniela Calina, Alice Elena Ghenea, Anca Oana Docea
University of Medicine and Pharmacy of Craiova

Acne is common in adolescents and adults and the psychosocial effects are significant. Over time, various therapies have been tried, starting with the use of botanical and phytochemical products in dermatological products; to standard oral and topical therapies but with significant side effects such as irritation, redness, skin peeling, gastrointestinal disorders and the development of drug-resistant bacteria. In recent years, nanotechnologies have developed (nano: one billionth) and nanodermatology has emerged as a bright light beyond this horizon; new nanoparticle treatments in dermatological diseases, especially acne with promising results. Nanoparticles 10 -1000 nm and have the advantage of targeted release of substances, sustained release, protection from labile drugs of degradation, low toxicity and high skin adhesion. Targeted nanotransporters are liposomes, mycelia, polymeric lipid nanoparticles, nanocapsules, gold or silver nanospheres, cubosomes, solid nanoparticles with inorganic substances and sub-micrometric emulsions. If in classical topical pharmaceutical formulations, the zinc oxide particles are usually opaque and greasy; their incorporation into nanocarriers determines a vanishing effect and a pleasant comfort when administered. Nanoparticle emulsions are less oily, have a better texture and penetrate deeper into the skin and hair when incorporated into emollients and hair conditioners. In light of these aspects, innovative topical anti-acne formulations with nanoparticles have been developed which have incorporated: azelaic acid; adapalene or adapalene-vitamin C; nitric oxide with antibacterial effect; chitosan-alginate with anti-inflammatory and antibacterial effects (anti Propionibacterium acnes); chlorhexidine gluconate, titanium dioxide, silver with antiseptic effects.

Scurt CV

Dr. Daniela Călina este absolventă a facultății de Medicină Generală (1998), și a Facultății de Farmacie (2003), U.M.F. Craiova, doctor în Farmacie (2006), farmacist primar în specialitatea Farmacie clinică. Din 2018 este Profesor Universitar la diciplina Farmacie Clinică, Facultatea de Farmacie U.M.F. Craiova. Activitățile de cercetare sunt din domeniul farmaciei clinice, farmacologiei și toxicologiei experimentale prin colaborări multidisciplinare, dermatofarmacie și cosmetology. Este autor a peste 100 de lucrări în extenso publicate în jurnale internaționale, mai mult de 85 în jurnale indexate ISI (1659 citări- Iulie 2021, Hirsch Index 25). De asemenea este autor a patru capitole de cărți publicate în edituri internaționale și 12 capitole/cărți publicate în edituri naționale; Editorial Board Member și Guest Associate Editor al unor jurnale din edituri internaționale de prestigiu (Frontiers, Elsevier, MDPI), reviewer pentru 52 de jurnale științifice din domeniul Medicinei și Farmaciei clinice.

Membru în diferite asociații profesionale internaționale:
• International Pharmaceutical Federation (FIP)
• European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
• European Asociation of Toxicology (EUROTOX)
• European Association of hospital pharmacists (EAHP)

Contactează operatorul PDI 2024

5 + 2 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media