Prof. Dr. Țiplica George Sorin

Prof. Dr. Țiplica George Sorin
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București, Romȃnia

Actualități în sifilis
Autori: Alexandra-Irina Butacu, Iulia-Elena Negulet, Ioana-Simona Dinu, Emanuela-Domnica Boieriu, G.S. Țiplica

Introducere: Sifilisul reprezintă o infecție transmisibilă pe cale sexuală, determinată de bacteria Treponema pallidum subsp pallidum, ce se clasifică în sifilis dobândit sau congenital. Clasificarea actuală împarte sifilisul dobândit în sifilis precoce (primar, secundar și precoce non-primar non-secundar) şi silfilis tardiv (include și sifilisul cu durata necunoscută).
Material și metodă: Studiul actual include un review al literaturii publicate în ultimul deceniu, cu accent asupra elementelor epidemiologice, clinice, diagnostice și de tratament în cazul infecției luetice, avȃnd ca scop sublinierea necesității stabilirii cu rapiditate a diagnosticului de sifilis și a efectuării tratamentului adecvat, pentru a preveni complicațiile acute și la distanță, precum și pentru a preveni răspȃndirea acestei infecții transmisibile pe cale sexuală.
Rezultate: Sifilisul reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, iar Strategia Globală a OMS asupra infecțiilor transmisibile pe cale sexuală 2016-2021 a evidențiat necesitatea eliminării cazurilor de sifilis congenital, prin monitorizarea infecției luetice la femeile însărcinate și oferirea de tratament adecvat.
Concluzii: Este alarmantă creșterea incidenței cazurilor de sifilis congenital. Spre deosebire de țările din Europa de vest în România predomină transmiterea infecției luetice prin contact heterosexual. Schemele de diagnostic si tratament pentru sifilis sunt discutate la nivel internațional și se insită pe uniformizarea acestora pentru a contribui la atingerea principalelor obiective ale OMS pentru anul 2030 ce sunt reprezentate de reducerea cu 90% a incidenței sifilisului și gonoreei la nivel global (prin comparație cu anul 2018), scăderea sub pragul de 50 de cazuri noi de sifilis congenital la 100000 nou-născuți în 80% din țări și introducerea vaccinării HPV în 90% din programele de imunizare naționale.

Syphilis: what’s new?
Autori: Alexandra-Irina Butacu, Iulia-Elena Negulet, Ioana-Simona Dinu, Emanuela-Domnica Boieriu, G.S. Țiplica

Introduction: Syphilis represents a sexually transmitted infection caused by Treponema pallidum subsp pallidum, classified in acquired and congenital syphilis. Current classifications divide acquired syphilis în two main categories, early syphilis (primary, secondary and early non-primary non-secundary) and late syphilis (includes syphilis of unknown duration).
Material and methods: The study includes a review of recent literature, with focus on epidemiological, clinical, diagnostic and therapeutic options, aiming to emphasize the necessity of conducting a rapid diagnosis of syphilis and a rapid initiation of adequate treatement, in order to prevent early and late complications and to reduce the spread of this sexually transmitted infection.
Results: Syphilis represents a major public health issue and the WHO Global Health Sector Strategy on STIs 2016-2021 focuses on the rising risk of untreatable gonorrhoea and the risk of coinfection with other sexually transmitted infections, the necessity of eliminating congenital syphilis, which implies that strong national systems are in place to ensure screening and treatment of all pregnant women and control of syphilis in specific populations and emphasizes on the necessity of vaccination to eliminate cervical cancer and genital warts.
Conclusions: There is an alarming increase in the incidence of congenital syphilis. In Romania, unlike other countries from Western Europe, the transmission of luetic infection is mainly through heterosexual contact. Diagnosis and treatment regimens for syphilis are discussed internationally in order to standardize them and to support the achievement of the main WHO goals for 2030 which are to reduce by 90% the incidence of syphilis and gonorrhea globally (compared to year 2018), to reduce the incidence of the new cases of congenital syphilis below the threshold of 50 per 100,000 newborns in 80% of countries and to introduce HPV vaccination in 90% of national immunization programs.

Scurt CV

George-Sorin Țiplica este profesor universitar, șeful Disciplinei Dermatologie II de la Spitalul Clinic Colentina – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” și medicul șef al Secției Clinice Dermatologie II de la Spitalul Clinic Colentina din București. A absolvit în 1993 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” și este medic primar dermato-venerolog. Este membru al Școlii doctorale ”Carol Davila” și conducător de doctorate. Are o intensă activitate științifică mai ales în domeniul infecțiilor transmisibile pe cale sexuală și în domeniul flebologiei și al ulcerelor cutanate. Acumulează o bogată experiență administrativă fiind ales în importante foruri științifice interne și internaționale. În prezent este Președinte al Consiliului IUSTI-Europa și Președinte al MJC-Wound Healing/UEMS.

Contactează operatorul PDI 2024

10 + 12 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media