Prof. Dr. Brănișteanu Daciana Elena

Prof. Dr. Brănișteanu Daciana Elena
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Spitalul Clinic Universitar CF Iași

Manifestări cutanate post-vaccinare COVID-19 – între mit și realitate
Autori: Daciana Elena Brănişteanu1, Andreea Dimitriu2
1Secţia de Dermatovenerologie, Spitalul Clinic C.F. Iaşi, România
2Departamentul de Dermatovenerologie, Arcadia Spitale şi Centre Medicale, Iaşi, România

Cuvinte cheie: COVID-19, vaccin, dermatologie, reacții adverse

Infecţia cu coronavirus (COVID-19) este cauzată de coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2) și a determinat apariția unei pandemii provocatoare și amenințătoare la nivel mondial, cu importante pierderi economice și de sănătate.
Numeroase manifestări cutanate au fost asociate cu infecția cu COVID-19, cum ar fi: erupții cutanate veziculare sau maculo-papulare, leziuni livedoide/necrotice, urticarie, leziuni de tip chilblains și erupții induse medicamentos.
Până în prezent, există trei tipuri principale de vaccinuri anti-COVID-19 utilizate în întreaga lume: vaccinuri bazate pe ARN, vaccinuri vector adenovirale și vaccinuri cu virusuri întregi inactivate.
Pe măsură ce vaccinarea COVID-19 devine globală, noile cercetări demonstrează o varietate de erupții cutanate, majoritatea fiind reacții ușoare sau moderate la locul injectării (durere, eritem, edem, mâncărime), de obicei autolimitate și fără consecințe grave. Reacțiile inflamatorii întârziate sunt mai puțin frecvente, cu un debut la 8 sau mai multe zile după vaccinare și constau în eritem, indurație și sensibilitate. Majoritatea reacțiilor locale întârziate au fost moderate și tranzitorii, cu puține recurențe la a doua doză.
Efectele secundare dermatologice variază de la erupție morbilliformă și pernio la pitiriazis rozat și eritem multiform. Unele reacții precum, eritromelalgia, eritemul multiform și pitiriazisul rozat imită manifestările cutanate cunoscute ale infecției cu COVID-19. În mod similar, reactivările virusurilor varicelo-zosterian și herpes simplex au fost raportate și în cazurile de infecție COVID-19 și în cazul vaccinărilor post-COVID-19.

Cutaneous reactions to COVID-19 vaccination – between myth and reality
Autori: Daciana Elena Brănișteanu1, Andreea Dimitriu2
1Dermatovenereology Department, C.F. Clinical Hospital, Iasi, Romania
2Dermatovenereology Department, Arcadia Hospital and Medical Center, Iasi, Romania

Keywords: COVID-19, vaccine, dermatology, adverse reactions

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and it caused a worldwide challenging and threatening pandemic, with important health and economic losses.
Numerous skin manifestations were associated with COVID-19 infection, such as: vesicular or maculo-papular skin rashes, livedoid/ necrotic lesions, urticaria, chilblains-like lesions and drug induced eruptions.
So far, there are three main types of COVID-19 vaccines in use around the world: messenger RNA–based vaccines, adenoviral vector vaccines, and inactivated whole-virus vaccines.
As COVID-19 vaccination gets globally, new research demonstrates a variety of skin rashes, most of them mild or moderate injection-site reactions (pain, erythema, oedema, itch), usually self-limited, and without serious consequences. Delayed inflammatory reactions are less frequent, with an onset of 8 days or more after vaccination and it consists of erythema, induration and tenderness. Most of delayed large local reactions were moderated and transient, with few recurrences at the second dose.
Dermatological side effects range from morbilliform rash and pernio to pityriasis rosea and erythema multiforme. Some reactions such as erythromelalgia, erythema multiforme and pityriasis rosea mimic known cutaneous manifestations of COVID-19 infection. Similarly, varicella zoster and herpes simplex reactivations have also been reported with COVID-19 infection cases and post COVID-19 vaccinations.

Simpozion Novartis: All about the patient – A dialogue about importance of patient evaluation and adherence to the treatment
Lectori: Daciana Elena Brănișteanu, Alin Nicolescu

Simpozion Janssen: Noutăți în tratarea PSO în plăci cu IL23i
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Simpozion LeoPharma: Proactiv management în psorizis
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Cuvinte cheie: psoriasis, recidivă, eficacitate, tratament, proactiv

Psoriazisul este o afecțiune cronică, cu nevoie constantă de tratament. Leziunile de psoriazis tind să apară după tratament în aceleași regiuni anatomice, datorită citokinelor pro-inflamatorii prezente în pielea aparent normalizată post-tratament. Tratamentul pro-activ este o abordare nouă în tratamentul topic al psoriazisului, iar pentru susținerea acestuia a fost derulat în studiul clinic PSO-LONG, care a urmărit: Evaluarea eficacității Enstilum® – tratament de întreținere, de două ori pe săptămână, comparativ cu vehiculul, în prevenirea recidivelor la pacienții cu psoriazis. Studiul PSO-LONG, demonstrează că managementul proactiv pe termen lung, cu Enstilum®, de două ori pe săptămână a fost superior în: prelungirea timpului până la prima recidivă, reducerea numărului de recidive și creșterea numărului de zile în remisie versus vehiculul spumă, la adulții cu psoriazis. Managementul proactiv cu Cal/BD spumă reduce riscul de recidivă cu 43%. Timpul mediu până la prima recidivă este prelungit cu 26 de zile (56 vs 30 de zile) cu un management proactiv. Pacienții din grupul de management proactiv au 41 de zile suplimentare de remisie pe parcursul unui an. Rata recidivelor este redusă cu 46% prin management proactiv. De asemenea, managementul proactiv, pe termen lung cu Enstilum® este bine tolerat de pacienți, având un profil de siguranță asemănător cu utilizarea clasică, o dată pe zi, 4 săptămâni. Atrofia cutanată este absentă în cazul utilizării Enstilum® pe termen lung. Rezultatele studiului PSO LONG sunt strict corelate cu utilizarea Enstilum®. În urma derulării studiului, RCP Enstilum® a fost modificat, având incluse recomandările legate de utilizarea pe termen lung.

Simpozion LeoPharma: Proactive management of psoriasis
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Keywords: psoriasis, relapses, effectiveness, treatment, proactive

Psoriasis is a chronic condition with a constant need for treatment. Psoriasis lesions tend to appear after treatment in the same anatomical regions, due to the pro-inflammatory cytokines present in the apparently normalized skin after treatment. Pro-active treatment is a new approach in the topical treatment of psoriasis and to support it was conducted in the clinical study PSO-LONG, which aimed at: Evaluating the effectiveness of Enstilum® – maintenance treatment, twice a week, compared to the vehicle, in preventing relapses in patients with psoriasis. The PSO-LONG study shows that long-term proactive management with Enstilum® twice a week was superior in: prolonging the time until the first recurrence, reducing the number of recurrences and increasing the number of days in remission versus the foam vehicle, at adults with psoriasis. Proactive management with Cal / BD foam reduces the risk of recurrence by 43%. The average time to first recurrence is extended by 26 days (56 vs. 30 days) with proactive management. Patients in the proactive management group have an additional 41 days of remission within a year. The recurrence rate is reduced by 46% through proactive management. Also, proactive, long-term management with Enstilum® is well tolerated by patients, with a safety profile similar to the classic use, once a day, 4 weeks. Skin atrophy is absent with long-term use of Enstilum®. The results of the PSO LONG study are closely related to the use of Enstilum®. Following the study, the Enstilum® SMPC was modified to include the indications for long-term use.

Simpozion MagnaPharm: Intense Protect 50+. Fotoprotecție adaptată celor mai vulnerabile tipuri de piele și celei mai intense lumini solare
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Lumina albastră vizibilă de înaltă energie (HEVBL-High Energy Visible Blue Light) a atras atenția cercetătorilor din domeniul fotodermatologiei deoarece interacțiunea sa cu pielea poate avea consecințe negative. Din cauza lungimii sale de undă, acest tip de radiație penetrează în straturile profunde ale pielii unde poate induce degradări ale ADN-ului.
Împreună cu radiațiile UVA, HEVBL trebuie luată în considerare atât în cazul afecțiunilor potențate de fototoxicitate la persoanele cu pielea deschisă la culoare, cât și în cazul persoanelor cu pielea mai închisă la culoare care prezintă hiperpigmentare post-inflamatorie sau melasmă.
Având în vedere că nu există un filtru solar organic capabil să contracareze efectele HEVBL, Laboratoarele Pierre Fabre au dezvoltat pe parcursul a 20 de ani un filtru solar organic a cărui eficacitate a fost demonstrată prin 4 studii clinice, filtru denumit TriAsorbTM.
TriAsorbTM are capacitatea de a absorbi și de a reflecta radiații UVB, UVA, dar și HEVBL, fără a penetra prin straturile pielii. De asemenea, acesta protejează ADN-ul celular împotriva stresului oxidativ cauzat de expunerea la radiațiile solare.
De menționat este că acest filtru solar brevetat nu este toxic pentru ecosistemul marin, neavând impact asupra coralilor, fitoplanctonului și zooplanctonului.

Simpozion Abbvie: Redefinirea standardelor în psoriazis: durabilitate, siguranță, simplitate
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Psoriazisul este o boală cronică, sistemică, cu un impact cumulativ asupra vieţii pacienților.
Evoluția conceptelor fiziopatologice și cercetarea științifică au determinat dezvoltarea opțiunilor terapeutice în psoriazis, ceea ce a dus la evoluția obiectivelor terapeutice și a standardelor de îngrijire în psoriazis.
Optiunile terapeutice apărute în ultimii ani, care țintesc citokine cheie (ex. IL-23), au potențialul de a îmbunătăți standardele de îngrijire pentru pacienții cu psoriazis.
Odată cu progresele obținute în managementul psoriazisului moderat-sever, acum pot fi atinse obiective terapeutice mai înalte, iar pacienții pot avea așteptări mai mari de la tratamentul pe care îl urmează.
SKYRIZI® (Risankizumab) este un anticorp monoclonal umanizat care se leagă în mod specific de subunitatea p19 a IL-23. SKYRIZI® a demonstrat în studiile clinice obținerea unor niveluri înalte de curăţare a leziunilor de psoriazis, menţinerea eficacităţii tratamentului în timp, cu un profil de siguranță favorabil pe termen lung, având o schemă de administrare convenabilă.
Obținerea unei curățări cutanate complete poate reduce semnificativ povara pe care pacienții cu psoriazis moderat-sever o resimt pe termen lung.
Datele de eficacitate și siguranță din studiile clinice cu risankizumab demonstrează că medicii și pacienții își pot propune și obține obiective terapeutice înalte.
De la studii clinice la practica clinică se vor găsi răspunsurile la întrebarea: De ce Skyrizi este o opțiune pentru pacienții cu psoriazis?

Simpozion Sanofi: Dupixent – prezentare cazuri clinice
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Simpozion Sanofi: Dupilumab – primul imunomodulator în Dermatita Atopică
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

DA este o boală inflamatorie cronică sistemică și nu doar o boală de piele intermitentă, așa cum era considerată în trecut, caracterizată prin prurit intens și leziuni eczematoase. Adevărata cauză a dermatitei atopice este inflamația de Tip2/Th2 iar IL4 și IL13 sunt citokinele cheie implicate în mecanismul imunologic.
Dupixent este prima terapie biologică aprobată pentru tratamentul dermatitei atopice cu formă moderată până la severa. Dupixent este un anticorp monoclonal uman care se leagă specific de receptorul alfa al interleukinei 4 (IL-4) și inhibă semnalizarea celulară a IL4/IL13. Dupixent a demonstrat îmbunătățiri rapide și susținute ale semnelor și simptomelor DA precum și a calității vieții la adulți cu DA moderat-severa. Dupixent a demonstrat un profil de siguranță favorabil la adulți cu DA moderat-severă.

English version

Atopic Dermatitis is an inflammatory chronic disease, characterized by intense pruritus and eczematous lesions, it is not just an intermittent skin disease as it was considered in the past. The root cause of atopic dermatitis is Type 2/Th 2 inflammation and IL4 and IL3 are the main cytokines involved in the immune mechanism.
Dupixent is the first approved biological therapy for the treatment of moderate to severe atopic dermatitis. Dupixent is a human monoclonal antibody that specifically binds to the alpha receptor for interleukin 4 (IL4) and inhibits the cellular signaling of IL4/IL13. Dupixent has demonstrated rapid and sustained improvements of signs and symptoms of AD as well as quality of life in adult with moderate to severe AD. Dupixent has demonstrated a favorable safety profile in adults with moderate to severe AD.

Simpozion Eli Lilly: Poate fi psoriazisul o parte mai mică din viața pacienților?
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Psoriazisul este o afecțiune complexă care, prin natura sa inflamatorie, afectează întregul organism, iar pielea (inclusiv zonele speciale cum ar fi scalpul, unghiile, palmele și plantele) este numai una dintre multiplele fațete ale acestei boli.
Calitatea vieții pacienților diagnosticați cu psoriazis este profund afectată în toate aspectele ei: relații sociale, relații intime, calitatea somnului, productivitatea muncii, echilibrul emoțional.
Terapiile biologice dezvoltate în ultimii ani fac posibile nu numai remisiunea leziunilor cutanate și controlul afecțiunilor asociate psoriazisului ci și diminuarea impactului bolii asupra calității vieții, ajutând pacientul să se întoarcă la normal.

PP-IX-RO-0914, iunie 2021
Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

Simpozion Eli Lilly: Can we make psoriasis a smaller part of patients’ lives?
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Psoriasis is a complex condition that, by its inflammatory nature, affects the entire body, and the skin (including special areas such as the scalp, nails, palms and soles) is only one of the many aspects of this disease.
The quality of life in patients diagnosed with psoriasis is deeply affected in all its aspects: social relationships, intimate relationships, quality of sleep, work productivity, emotional balance.
Biological therapies developed in recent years make possible not only the remission of skin lesions and the control of diseases associated with psoriasis but also reduce the impact of the disease on the patients’ quality of life, helping them return to normal.

PP-IX-RO-0914, June 2021
This material is intented for the use of Health Care Professionals only.

Simpozion Servier: Pacientul cu boală venoasă cronică: momentul optim terapeutic de acțiune
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Cuvinte cheie: boala venoasă cronică, momentul terapeutic optim de acțiune

În luna luna august 2019, Dr. Toni Feodor spunea despre simptomele din Boala Venoasă cronică: ”este o boală care schimbă calitatea vieţii. Este o durere viscerală, surdă, care afectează performanţele, inclusiv performanţele intelectuale. S-a demonstrat că pacienţii care au această suferinţă sunt mai trişti”. De mai bine de 1 an de zile, la nivel global, îngrijirea pacienților cu afecțiuni cronice a fost deprioritizată de către sistemele sanitare ale lumii, datorită amenințării pandemiei.
Care sunt însă prioritățile pacientului care suferă de Boală Venoasă Cronică? Care sunt soluțiile realiste de ameliorare a calității vieții pe care i le oferă sistemul sanitar în contextul actual? Când este optim să intervenim?
Vă invităm să reconstruim aceste soluții împreună, într-un dialog cu doi experți în Boala Venoasă Cronică: Prof. Dr. Daciana Brănișteanu, membră de onoare a Forumului Venos European și Dr. Toni Feodor, chirurg vascular specializat în flebologie și cu o experiență redutabiă în chirurgia venoasă minim invazivă.

Simpozion Servier: The patient with venous chronic disease: the optimal therapeutic moment of action
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Keywords: chronic venous disease, the optimal therapeutic moment of action

In august 2019, Dr Toni Feodor talked about the Venous Chronic Disease’s symptoms:
“It’s a disease that changes the quality of life. It’s a visceral, deaf pain, that affects the performances, including the intellectual capacity. It has been demonstrated that the patients that have this suffering are sadder.” For more than 1 year, globally, the medical care for the patients with chronic diseases had been deprioritized by the medical systems of the world because of the threat of the pandemic. Which are, however, the priorities of the patient that suffers of Chronic Venous Disease? Which are the realistic solutions of making better the quality of life being offered by the medical system in the current context? When is right to act?
We invite you to reconstruct these solutions together, in a dialogue with two experts in Venous Chronic Disease: Prof. Dr. Daciana Brănișteanu, honorific member of the European Venous Forum and Dr. Toni Feodor, vascular surgeon specialized in phlebology with a redoubtable experience in minimum invasive vascular surgery.

Simpozion Bioderma: Atoderm. Eficientizarea îngrijirii pielii atopice
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Dermatita atopică este o afecțiune cutanată cronică și inflamatorie, caracterizată prin pusee de eczema și uscăciune cutanată ce determină pruritul. Există două cauze principale pentru această patologie: predispoziția genetică, ce deteriorează bariera cutanată, și factorii de mediu (alergeni, bacterii, climă).
Fără să țină cont de reguli, de tratamente sau de logică, dermatita atopică afectează unu din cinci copii la nivel mondial. Boala pune la grea încercare atât copilul, cât și rabdarea părinților, iar succesul menținerii sub control stă în buna colaborare dintre echipa medicală și părinți.
Cercetările științifice ale Laboratoarelor Bioderma au creat o inovație cu gama Atoderm, capabilă să trateze biologic pielea uscată, iritată, atopică. Pentru prima dată, o gamă de produse dermatologice, oprește evoluția și corectează simptomele dermatitei atopice, pe termen lung.
Însă, complianța pacienților poate fi scăzută în anumite condiții cum ar fi clima caldă, umedă, tropicală sau de vară. într-adevăr, pentru unii pacienți în acest context, textura unui emollient clasic poate fi percepută ca fiind prea bogată, prea grasă și cu o absorbție prea lentă în piele.
Pentru a satisface nevoile specifice ale acestor pacienți Laboratoarele Bioderma au dezvoltat o inovație: Atoderm Intensive Gel-Crema. Textura sa ultra-ușoară și proaspătă garantează o absorbție rapidă și o adevărată plăcere de utilizare pentru o complianță optimă în aceste condiții.
Atoderm Intensive Gel-Cremă este eficient în repararea barierei cutanate și prevenirea pruritului. Este specific pentru climatele calde și umede și, prin urmare, îmbunătățește complianța pacienților în aceste condiții specifice.
– Atoderm Intensive Gel-Crema hrănește pielea cu vitamina PP
– Hidratează datorită derivatului de fosforilcolină
– Calmează pielea și reduce nevoia de grataj datorită derivatului de enoxolonă
– Capcitatea sa de emoliere a pielii a fost dovedită cu un test de utilizare 95%.
De asemeni, cercetările științifice ale Laboratoarelor Bioderma s-au lărgit, oferind produse de igienă din gama Atoderm, menite să preîntâmpine nevoile pacienților cu piele uscată, iritată, atopică. Aceste produse de igienă cu o foarte înaltă toleranță reprezintă baze de curățare blândă, non-agresive, special formulate pentru igienă zilnică a pielii sensibile, atopice (față și corp).
Produsele de igienă Atoderm (Atoderm Intensive Gel spumante și Atoderm Ulei de duș) au fost dezvoltate special pentru pielea foarte uscată, atopică și păstrează și repară funcțiile cutanate biologice, încă din etapa de spălare. Aceste baze de curățare blânde purifică și calmează pielea și întăresc bariera cutanată, în scopul de a curăța perfect și a calma pielea uscată, iritată, atopică.

Simpozion ND Medhealth: Uriage Bariederm Cica Daily. Microbiomul cutanat și poluarea, Soluțiile Uriage pentru pielea fragilizată, Masknee, îngrijire post proceduri dermatologice, mediul și poluarea.
Lector: Daciana Elena Brănișteanu

Scurt CV

– Profesor universitar, titular de curs de dermatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași
– Doctor în științe medicale, teza de doctorat în ACNEEA VULGARA (2004)
– Manager al Centrului de Dermatologie, Venerologie și Dermatocosmetologie “DermaLux”, din 2004 până în prezent
– Șef secție la Clinica Dermatologică a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași
– Competențe în anatomie patologică cutanată (Lyon, Franța) și în dermatocosmetologie
– Cursuri de supraspecializare în Franța, Lyon, Universite Lyon 2 (AFSA), cursuri europene de dermatoscopie, boala venoasă cronică, psoriazis, anti-aging, injectare de filere, laserterapie etc.
– Preocupări deosebite pentru psoriazis: coordonator al Proiectului Național Educațional “Patologia psoriazisului”, participări în calitate de expert la întâlniri internaționale pe teme de psoriasis (Viena, Atena, Geneva etc.), articole publicate în reviste naționale și internaționale, comunicări orale, conferințe, grupuri de lucru și workshop-uri pe tema psoriazisului
– Președinte al Asociației Dermatologilor din Moldova, Președinte al manifestării naționale cu participare internațională “Primăvara Dermatologică Ieșeană”;
– Membru în Comitetul Director al Societății Române de Dermatologie
– Membru în Grupul Internațional “Medical Reporter’s Academy”, pe probleme de flebologie
– Membru al: Academiei Europene de Dermatologie, Academiei Americane de Dermatologie, Societății Franceze de Dermatologie, Societății Franceze de Flebologie, Societății Internaționale de Dermatologie, Societății de Dermatologie Investigativă, Societății Române de Dermatopediatrie, Societății Române de Dermatoimunologie, Societății de Medici și Naturaliști
– Coordonator a peste 100 de cursuri de educație medicală continuă și de cursuri postuniversitare
– Peste 400 de conferințe, prelegeri și comunicări orale susținute la manifestări științifice, mese rotunde, conferințe și congrese din țară, nu doar de dermatologie
– Lector invitat la Congrese Internaționale ale: Societății Europene de Dermatologie și Venerologie (EADV), Societății Franceze de Flebologie (SFP), Uniunii Internaționale de Flebologie (UIP)
– Expert în Boala Venoasă Cronică, în Maladii Transmisibile Sexual, expert dermatolog în soluționarea unor cazuri medico-legale
– Decan de Serie desemnat de către studenți, ca semn de respect și de recunoaștere a calității de dascăl
– Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare științifică, proiecte naționale și internaționale, studii clinice, consultant științific, membru în numeroase advisory board-uri etc.)
– Peste 230 de lucrări publicate în țară și în străinătate, autoare a 23 cărți și capitole de cărți de dermatologie
– Absolventă a Facultății de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași, promoția 1991

Contactează operatorul PDI 2024

7 + 2 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media