Prof. Univ. Dr. Profire Lenuța

Prof. Dr. Profire Lenuța
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Potențialul cicatrizant al unor noi hidrogeluri pe bază de chitosan-acid hialuronic
Autori: Lenuța Profire, Andreea Teodora Iacob, Luminița Confederat, Mihaela Iustina Avram, Claudia Andries, Mihaela Moșnegutu, Simona-Eliza Giusca, Bianca-Ștefania Profire, Irina-Draga Căruntu

Leziunile țesuturilor moi, ca de exemplu arsurile, ulcerele sau alte afecțiuni traumatice, reprezintă o gravă problemă de sănătate în întreaga lume [1]. Deși pentru tratarea acestor leziuni s-au obținut diferite materiale, problema unui tratament optim este departe de a fi rezolvată. Scopul acestui studiu a fost de a dezvolta noi hidrogeluri hidride, pe bază de chitosan-acid hialuronic-bentonită. Chitosanul și acidul hialuronic sunt biopolimeri cu importante efecte antimicrobiene, hemostatice și cicatrizante [2, 3]. Bentonita are proprietăți absorbante, dovedindu-se a fi ideală pentru procesul de cicatrizare [4]. În matricea de hidrogel au fost încorporate arginina și betulina, cunoscute pentru efectele lor benefice în procesul de cicatrizare [5, 6]. Prin varierea concentrației componentelor au fost obținute șase noi formulări. Formulările au fost caracterizate din punct de vedere morfologic, utilizând microscopia electronică de scanare, prin spectroscopie IR, grad de porozitate și umflare, studii de cinetică și de stabilitate. Cele mai stabile formulări au fost evaluate din punct de vedere biologic utilizând teste in vitro (teste antimicrobiene și antioxidante) și in vivo (pe model de rană indusă la șobolanul diabetic). Cea mai bună formulare s-a dovedit a fi hidrogelul chitosan-acid hialuronic-bentonită (1,8:0,5:4,5) cu un conținut de arginină și betulină de 1%. Această formulare a prezentat caracteristici fizico-chimice și reologice îmbunătățite. Studiile de cinetică au evidențiat faptul că substanțele active (arginina/betulina) sunt eliberate în proporție de 70% în decurs de 6 ore, ceea ce înseamnă că formularea are o acțiune de lungă durată. În plus, această formulare a prezentat efecte antimicrobiene, antioxidante și cicatrizante îmbunătățite.

The healing potential of new chitosan-hyaluronic acid based hydrogels
Authors: Lenuța Profire, Andreea Teodora Iacob, Luminița Confederat, Mihaela Iustina Avram, Claudia Andries, Mihaela Moșnegutu, Simona-Eliza Giusca, Bianca-Ștefania Profire, Irina-Draga Căruntu

The soft tissue injuries, such as burn, ulcer or other traumatic damages, represent a major health care problem in the entire world [1]. Although several wound dressings materials have been developed, the problem of the wounds management is far from being solved. The aim of this study was to develop new hybrid hydrogels based on chitosan-hyaluronic acid-bentonite. Chitosan and hyaluronic acid are biopolymers which mimic the properties of the extracellular matrix and have important biological effects such as antimicrobial, haemostatic and wound healing [2, 3]. Bentonite is an absorbent natural clay which has ideal properties for wound healing [4]. Into hydrogel matrix, arginine and betulin, known for their important biological effects for healing process, have been incorporated [4, 5]. Varying the concentration of components, six new innovative formulations have been developed. The formulations were characterized in terms of morphology using scanning electron microscopy, IR spectroscopy, swelling and porosity degree, kinetic studies and stability properties. The most proper and stable formulations were biologically evaluated using in vitro (antimicrobial, antioxidant assays) and in vivo tests (using wound model induced to diabetic rat). The best formulation was the chitosan:hyaluronic acid: bentonite (1.8:0.5:4.5) hydrogel containing arginine and betulin in concentration of 1%. This formulation showed improved physico-chemical and rheological characteristics. The kinetic study revealed that the active substances (arginine/betulin) is released during 6 h in ratio of 70%, which means this formulation remain active long time. Moreover this formulation showed improved antimicrobial, antioxidant and healing effects.

Scurt CV

Dr. Lenuta Profire is Professor of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania. She received her PhD in 1991 with the thesis Research concerning synthesis of new bioactive xanthine derivatives. Since 2016 she is Dean of Faculty of Pharmacy. She is member of the scientific and professional organisations and managed several national and international research projects. Other important achievements: PhD supervisor (since 2008), Director of Doctoral School (2012-2016), Member of Doctoral School Council (2012-present), Member of the National Council for Attesting University Titles, Diplomas and Certificates (2011-2012, 2016-present).
Research Interests:
Improving the pharmacological and pharmacokinetic profile of the biological active compounds and drugs using biopolymers as delivery systems (based on chitosan, chitosan/hyaluronic acid, chitosan/xanthan, cellulose/chondroitin sulphate). Design and characterization of new biological active compounds focused on new heterocycle derivatives (based on xanthine, thiazolidine-4-one, pyrazolin-5-one, azetidin-2-one, aminoacids scaffold) and their biological evaluation (antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, antidiabetes effects).

Contactează operatorul PDI 2020

2 + 7 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media